موضوعات: 510-��������������
تعداد عنوان ها: 1,370
Stochatic Orders for Some Useful Statistics ،خالدی
بهاء الدین خالدی
40,000
احتمالات : نظریه و کاربردها،امین نیری،جهادامیرکبیر
مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین
180,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتاناسیوس پاپولیس؛ اس.یو.پیلای ؛ فرزانه تاتاری
500,000
احتمال و استنباط آماری ج1،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ نوروز ایزددوستدار؛ الیوت. آ. تانیس؛ حمید پزشک
250,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
حمید پزشک؛ رابرت. و. هوگ؛ الیوت. آ. تانیس؛ نوروز ایزددوستدار
28,000
آخرین قضیه فرما : افشای اسرار یک مسئله کهن ریاضی ، اکزل ، ابراهیمی،شهیدبهشتی
محمد مهدی ابراهیمی؛ امیر دی . اکزل؛ مژگان محمودی
13,000
آخرین قضیه فرما برای دوستگاران غیر حرفه ای ، بوییم ، ابراهیمی،شهیدبهشتی
پائولو ریبن بوییم؛ محمدمهدی ابراهیمی؛ مژگان محمودی
35,000
اساس جبر مجرد،مردسون،رجب زاده مقدم،د.امام رضا
دی.اس.مالک ؛ محمدضا رجب زاده مقدم؛ جان ان.مردسون؛ محمد داورپناه؛ ام.ک.سن
113,000
آشنا با آنالیز حقیقی،استول،جلوداری ممقانی،مرکزنشر
منفرد استول؛ محمد جلوداری ممقانی
310,000
آشنایی با پوچ سازی چندجمله ای ها، هاشمی،د.شاهرود
ابراهیم هاشمی؛ اکبر استناجی
100,000
آشنایی با تاریخ ریاضیات ج1،ایوز،وحیدی اصل،مرکزنشر
محمدقاسم وحیدی اصل؛ هاوارد دبلیو. ایوز
145,000
آشنایی با تحقیق در عملیات،طه،طلوع،و7،مرکزنشر
حمدی طه؛ مهدی طلوع؛ محمدرضا علیرضایی
280,000
آشنایی با دستگاه های مختصات اعداد مختلط ، نظری ، سری شار
مهرداد لکستانی؛ اسماعیل نظری؛ محمدرضا احمدی دارانی
25,000
آشنایی با روش های آماری چند متغیره،مانلی،مقدم،پریورتبریز
محمد مقدم؛ بی. اف. جی. مانلی؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی آقایی سربرزه
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه