موضوعات: 510-ریاضیات
تعداد عنوان ها: 1,390
104 مساله در نظریه اعداد ، آندریسکو ، نشوادیان ، مرکزنشر
تیتو آندریسکو؛ باقر نشوادیان؛ دورین آندریکا؛ زومینگ فانگ
100,000
2000 مسئله حل شده ریاضیات گسسته ، شوتز ، قلزم،کتاب دانشگاهی
حسین ابراهیم زاده قلزم؛ سیمور لیپ شوتز؛ مارک ال. لیپسون
140,000
250 مساله جبر ، المپیاد ریاضی ، کریمی ، فاطمی
نصیر کریمی؛ نیما احمدپور اناری؛ مرتضی ثقفیان؛ میثم عقیقی
65,000
250 مساله هندسه ، المپیاد ریاضی ، کریمی ، فاطمی
نصیر کریمی؛ نیما احمدی پور اناری؛ مرتضی ثقفیان؛ میثم عقیقی
80,000
Stochatic Orders for Some Useful Statistics ،خالدی
بهاء الدین خالدی
40,000
احتمالات : نظریه و کاربردها،امین نیری،جهادامیرکبیر
مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین
180,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتاناسیوس پاپولیس؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
احتمال و استنباط آماری ج1،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ نوروز ایزددوستدار؛ حمید پزشک؛ الیوت. آ. تانیس
250,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ حمید پزشک؛ الیوت. آ. تانیس؛ نوروز ایزددوستدار
28,000
احتمال و استنباط آماری ج 2 ، هاگ ، مازار،شهیدبهشتی
عباس عرب مازار؛ رابرت هاگ؛ محمد نوفرستی؛ الیوت تنیس
6,000
احتمال و آمار جلد 1 ، پاشا،مبتکران
موریس دگروت؛ مارک اسکرویش
40,000
احتمال و آمار جلد 2 ، پاشا،مبتکران
موریس دگروت؛ عین اله پاشا؛ مارک اسکرویش
38,000
آخرین قضیه فرما : افشای اسرار یک مسئله کهن ریاضی ، اکزل ، ابراهیمی،شهیدبهشتی
محمد مهدی ابراهیمی؛ امیر دی . اکزل؛ مژگان محمودی
13,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه