موضوعات: 120-معرفت شناسی
تعداد عنوان ها: 38
روش در روش ، محمدپور ، لوگوس
احمد محمدپور
720,000
افسانه معنا ، کریمی دوستان ، د.تهران
جری فودور؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ زنون پیلیشین؛ رامین حکمتی؛ عباس نصری
100,000
عقل مذکر  نی
محبوبه مهاجر؛ ژنویو اوید
160,000
مبانی ارزش ها ،رهنمایی ، 2153
سیداحمد رهنمایی
180,000
خاستگاه هرمنوتیک خود،میشل فوکو،سرخوش،جهاندیده،نی
نیکو سرخوش؛ میشب فوکو؛ افشین جهاندیده
160,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
ژیل دلوز؛ اصغر واعظی
115,000
نظریه مغز قلب ، مک کارتی ، زالی ، د.تهران
رولین مک کارتی؛ محمدرضا زالی؛ سعید رضایی؛ مایک آتکینسون؛ فاطمه عیوضی؛ دانا تومازینو؛ فرزانه عبداله زاده؛ ریموند بردلی
100,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
اسفندیارحیدری پور؛ چارلز لندری؛ فرهنگ مظفر؛ جاناتان هایمز
200,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
درآمدی بر اندیشه پیچیده نی
افشین جهاندیده؛ ادگار مورن
80,000
حکمت علوی،مخبر،د.امام صادق
علی مخبر؛ تقریرات درس استاد حسن سعادت مصطفوی
135,000
جهان و انسان در فلسفه،خراسانی، د.بهشتی
شرف الدین خراسانی-شرف
180,000
معرفت شناسی،زاگزبسکی،بهبهانی،نی
لیندا زاگزبسکی؛ کاوه بهبهانی
70,000
درآمدی کوتاه به ذهن،جان سرل،یوسفی،نی
محمدیوسفی ؛ جان سرل
120,000
چیستی معرفت،دانکن،خوشنویس،علمی فرهنگی
یاسر خوشنویس؛ دانکن پریچارد
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه