موضوعات: 120-معرفت شناسی
تعداد عنوان ها: 41
افسانه معنا ، کریمی دوستان ، د.تهران
جری فودور؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ رامین حکمتی؛ زنون پیلیشین؛ عباس نصری
100,000
آینده ارزشها ، احمدی طباطبایی
محمدرضا احمدی طباطبایی
55,000
تاریخ علوم،روسو،صفاری،امیرکبیر
حسن صفاری؛ پی یر روسو
290,000
جهان و انسان در فلسفه،خراسانی، د.بهشتی
شرف الدین خراسانی-شرف
180,000
چیستی معرفت،دانکن،خوشنویس،علمی فرهنگی
دانکن پریچارد؛ یاسر خوشنویس
400,000
حکمت علوی،مخبر،د.امام صادق
علی مخبر؛ تقریرات درس استاد حسن سعادت مصطفوی
135,000
خاستگاه هرمنوتیک خود،میشل فوکو،سرخوش،جهاندیده،نی
میشب فوکو؛ نیکو سرخوش؛ افشین جهاندیده
160,000
درآمدی بر اندیشه پیچیده نی
افشین جهاندیده؛ ادگار مورن
80,000
درآمدی کوتاه به ذهن،جان سرل،یوسفی،نی
محمدیوسفی ؛ جان سرل
120,000
دیرینه شناسی دانش ، میشل فوکو،سرخوش،نی
نیکو سرخوش؛ میشل فوکو؛ افشین جهاندیده
150,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
چارلز لندری؛ اسفندیارحیدری پور؛ جاناتان هایمز؛ فرهنگ مظفر
200,000
شهرهای آینده(طراحی شهرهای بهتر)،دفتر هشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ جوزف.پلتون ؛ ایندو سینگ
70,000
عقل مذکر  نی
محبوبه مهاجر؛ ژنویو اوید
160,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه