موضوعات: 190-فلسفه جدیدغرب
تعداد عنوان ها: 73
آرای فلسفی و تربیتی ، مورتیمر ، کلام مفرد، د.تهران
فاطمه زیبا کلام مفرد؛ مورتیمر جی. آدلر؛ سمیرا حیدری
100,000
رساله در اصول علم انسانی،بارکلی،بزرگمهر،د.تهران
منوچهر بزرگمهر؛ جرج بارکلی؛ تتقیح یحیی مهدوی
150,000
نوشتار و تفاوت نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ژاک دریدا
560,000
دکارت تا دریدا نی
پیتر سجویک؛ محمدرضا آخوندزاده
350,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
حسین بشیریه؛ جان پلامناتز
170,000
کلیات فلسفه،استرول،پاپکین،مجتبوی،حکمت
سیدجلال الدین مجتبوی؛ ریچارد پاپیکن؛ آوروم استرول
350,000
کلیات فلسفه،پاپکین،مجتبوی،د.تهران
ریچارد پاپیکن؛ جلال الدین مجتبوی؛ آوروم استرول
220,000
عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی،چرمایف،مزینی،د.تهران
منوچهر مزینی؛ سرج چرمایف؛ کریستوفر الکساندر
180,000
خوانش ناشناختی از زبان دین،فیلیپس،واله،د.بهشتی
دیویی زفانیاه فیلیپس؛ حسین واله
140,000
تاملات در فلسفه اولی،دکارت،احمدی، 618
رنه دکارت؛ احمد احمدی
39,000
از برونو تا هگل، خراسانی،د.بهشتی
شرف الدین خراسانی-شرف
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه