موضوعات: 190-فلسفه جدیدغرب
تعداد عنوان ها: 71
آرای فلسفی و تربیتی ، مورتیمر ، کلام مفرد، د.تهران
مورتیمر جی. آدلر؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ سمیرا حیدری
100,000
دکارت تا دریدا نی
محمدرضا آخوندزاده؛ پیتر سجویک
350,000
رساله در اصول علم انسانی،بارکلی،بزرگمهر،د.تهران
منوچهر بزرگمهر؛ جرج بارکلی؛ تتقیح یحیی مهدوی
150,000
نوشتار و تفاوت نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ژاک دریدا
560,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
جان پلامناتز؛ حسین بشیریه
170,000
کلیات فلسفه،استرول،پاپکین،مجتبوی،حکمت
ریچارد پاپیکن؛ سیدجلال الدین مجتبوی؛ آوروم استرول
350,000
کلیات فلسفه،پاپکین،مجتبوی،د.تهران
جلال الدین مجتبوی؛ ریچارد پاپیکن؛ آوروم استرول
220,000
تاملات در فلسفه اولی،دکارت،احمدی، 618
احمد احمدی؛ رنه دکارت
39,000
عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی،چرمایف،مزینی،د.تهران
سرج چرمایف؛ منوچهر مزینی؛ کریستوفر الکساندر
180,000
خوانش ناشناختی از زبان دین،فیلیپس،واله،د.بهشتی
حسین واله؛ دیویی زفانیاه فیلیپس
140,000
فلسفه در قرن بیستم،لاکوست،داوری اردکانی،169
ژان لاکوست؛ رضا داوری اردکانی
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه