موضوعات: 160-��������
تعداد عنوان ها: 43
اساس الاقتباس،خواجه نصیرالدین طوسی،رضوی،د.تهران
محمدتقی مدرس رضوی؛ سلطان الحکماء والمتکلمین محمدبن الحسن الطوسی
500,000
آموزش و ارزشیابی مهارت های زندگی ، فکر کردن ، دانش فر
حسین دانش فر؛ جنی ویلسون؛ کت مورداک
17,000
تفکر انتقادی ، نیستانی،د.اصفهان
محمدرضا نیستانی؛ داود امام وردی
75,000
درآمدی بر نظریه گراف،ویلسن،بی آزار،د.گیلان
جعفر بی آزار؛ رابین جی . ویلسن
80,000
شهر خلاق،لندری،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ چارلز لندری
220,000
مبانی منطق،اژه ای،314
محمدعلی اژه ای
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه