موضوعات: 150-������������������
تعداد عنوان ها: 445
25 روز برای بهتر فکر کردن و بهتر زندگی کردن،الدر،بناب،ساوالان
مهدی محی الدین بناب؛ لیندا الدر؛ ریچارد پل
100,000
یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین،اشمیت، 236
مهدی نمازی زاده؛ ریچارد ای. اشمیت؛ محمدکاظم واعظ موسوی
210,000
یادگیری و عملکرد حرکتی:رویکرد یادگیری مسئله مدار،اشمیت،نمازی زاده 1350
ریچارد.ای.اشمیت ؛ مهدی نمازی زاده؛ کریگ.ای.ریسبرگ ؛ محمدکاظم واعظ موسوی
205,000
یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران،کاکر،عبدلی،شهیدبهشتی
شریل ا. کاکر؛ بهروز عبدلی؛ محمدتقی اقدسی؛ حسن محمدزاده
140,000
ارزشیابی شخصیت اخوت د تهران
ولی الله اخوت لقمان دانشمند
140,000
آزمون های روانشناختی شخصیت، جاندا، مومنی
خدامراد مومنی؛ لوئیس جاندا
26,000
اسباب بازی و هویت کودک ایرانی،ندایی فرد،د.الزهرا
احمد ندایی فرد؛ الناز اکبریان
200,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج1،کیامنش،جهادعلامه
علیرضا کیامنش؛ ریچارد جی. شیولسون
180,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج2 ق1،کیامنش،جهاد علامه
علیرضا کیامنش؛ ریچارد جی.شیولسون
200,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج2 ق2،کیامنش،جهادعلامه
علیرضا کیامنش؛ ریچارد جی. شیولسون
160,000
استرس و روش های مقابله با آن،خدایاری فرد،د.تهران
محمد خدایاری فرد؛ اکرم پرند
36,000
اسرار شادکامی زنان،دی آنجلیس،رحمتی
بهزاد رحمتی؛ باربارا دی آنجلیس
50,000
اسکیزوفرنی ، رهنما
س . لوین؛ اکبر رهنما؛ داود کردستانی؛ ج . ب . لادون؛ س . سونی
2,300
اشراق و شهود در فرایند خلاقیت علمی ، نالچاچیان،جهاداصفهان
نیکید میرزایانس؛ آلبرت نالچاچیان
17,000
آشنایی با استرس،احمدی،فنی ایران
امیرمسعود احمدی؛ گروه نویسندگان
10,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه