موضوعات: 150-������������������
تعداد عنوان ها: 498
25 روز برای بهتر فکر کردن و بهتر زندگی کردن،الدر،بناب،ساوالان
مهدی محی الدین بناب؛ لیندا الدر؛ ریچارد پل
100,000
اتیسم به زبان ساده،استفان،صمدی،دوران
علی صمدی؛ استفان ام.شور؛ لیندا جی.راستلی
70,000
احساس و ادراک ، اتکینسون ، ابراهیمی مقدم ، فارابی
حسین ابراهیمی مقدم؛ ریتا .ال.آتکینسون و همکاران
105,000
یادگیری انسان،ژان الیس آرمرد،سجادی بافقی،د.تهران
ژان الیس آرمرد؛ حسین سجادی بافقی
480,000
یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین،اشمیت، 236
ریچارد ای. اشمیت؛ مهدی نمازی زاده؛ محمدکاظم واعظ موسوی
210,000
یادگیری و عملکرد حرکتی:رویکرد یادگیری مسئله مدار،اشمیت،نمازی زاده 1350
ریچارد.ای.اشمیت ؛ مهدی نمازی زاده؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ کریگ.ای.ریسبرگ
205,000
یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران،کاکر،عبدلی،شهیدبهشتی
بهروز عبدلی؛ شریل ا. کاکر؛ محمدتقی اقدسی؛ حسن محمدزاده
140,000
ارشد روان شناسی عمومی،جلالی،آراه
مریم جلالی؛ علی توکلی بنیزی؛ بهناز جوانشیری؛ احترام عباس زاده؛ جواد تقوی سوره برق
320,000
آرمانشهر اسکینر (والدان 2) ، نجفی زند
جعفر نجفی زند؛ بی . اف . اسکینر؛ ضیاء الدین رضاخانی
12,000
از میل به تغییر تا لذت تحقق آن،رضوی،س.مدیریت
الهه رضوی؛ فرانسوا زکوریلسکی؛ بیلیار
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه