موضوعات: وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 135
آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهرداری ها،علوی مقدم،تالاب
مجتبی علوی مقدم؛ مهدی سالم؛ اصغر منجمی ممقانی
140,000
آشوب (کائو) برای مهندسین ، کاپیتانیاک ، بهین،د.رازی
جمشید بهین؛ توماس کاپیتا نیاک
16,000
امنیت انرژی،آندره،جزایری،یزدا
احمد جزایری؛ آندره آ.گیلاردونی
240,000
امنیت بازار،جزایری،یزدا
احمد جزایری
160,000
اندیشیدن درباره فضا،مایک کرنگ،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
مایک کرنگ؛ محمود عبدالله زاده؛ نایجل ثریفت
260,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
محمد سروی زرگر؛ فینولا کریگان
270,000
بازرگانی بین الملل ، خداپرستی
رامین بشیر خداپرستی
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه