موضوعات: وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 88
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ بیلی سیوم؛ مهدی رسولی
480,000
جامعه شناسی کاربردی 2043
استفان اف.استیل؛ حسن ملک؛ محمد حب وطن؛ جمی پرایس
100,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
مریم نوربخش نیا؛ انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه؛ کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی
290,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
محمد سروی زرگر؛ فینولا کریگان
270,000
درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران،فرجی،س.جهادتهران
امین فرجی؛ علیرضا نظری؛ حمیدرضا بابایی
145,000
نیکوکاران بدطینت،جون چانگ،پیغامی،د.امام صادق
ها.جون چانگ؛ عادل پیغامی؛ امیر عزیزی؛ زهرا ایجی
230,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه