موضوعات: وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 118
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
حسین عباسیان؛ کاتلین منینگ
250,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
امیررضا ممدوحی؛ ادیب کنفانی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ بیلی سیوم؛ مهدی رسولی
480,000
محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار،منوری،تالاب
مسعود منوری؛ لیلا رمضانی
180,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
نشریه گ-780:اطلس هواشناسی-جاده ای بزرگراه های کشور،فتاحی،مسکن شهرسازی
ابراهیم فتاحی؛ مجید وظیفه دوست؛ میترا لاله سیاه پیرانی
100,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی؛ محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه
290,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مریم نوربخش نیا؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
جامعه شناسی کاربردی 2043
حسن ملک؛ استفان اف.استیل؛ جمی پرایس؛ محمد حب وطن
100,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
محمد سروی زرگر؛ فینولا کریگان
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه