موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 495
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
یاشار جیرانی؛ لئو اشتراوس
430,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
اندیشه های سیاسی در ایران باستان،2053
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21
بهاره سازمند فریبرز ارغوانی پیرسلامی
160,000
300-علوم اجتماعی
مجید نجات پور شادی جمالی افشین کرمی
300,000
جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای،جلالیان،2054
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
300-علوم اجتماعی
فاطمه عسگری
345,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه