موضوعات: و فرهنگ مردم
تعداد عنوان ها: 56
اراده به دانستن ، فوکو ، سرخوش
نیکو سر خوش؛ میشل فوکو؛ افشین جهاندیده
26,000
ارتباطات و فرهنگ (1)، 428
آلفرد جی. اسمیت؛ مهدی بابایی اهری
55,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000
پوشاک در ایران باستان ، سیکارودی،امیرکبیر
فریدون پوربهمن؛ هاجر ضیاءسیکارودی
66,000
ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ، انزابی نژاد،د.فردوسی
رضا انزابی نژاد؛ ابومنصور ثعالبی نیشابوری
20,700
جامعه شناسی سلامت،ثروت و عدالت،1845
شیرین احمدنیا؛ ریچارد ویلکینسون؛ کیت پیکت؛ ابوالقاسم پوررضا
90,000
جامعه شناسی مردم مدار،بهرنگ صدیقی،نی
بهرنگ صدیقی؛ مایکل بوراووی؛ آلن تورن؛ شارون هیز؛ جودیت استیسی؛ پاتریشیا هیل کالینز؛ ویلیام جولیوس ویلسون؛ لین اسمیت لوین؛ آرتور استینچ کوم؛ داگلاس مسی؛ فرانسیس فاکس پیون؛ ایمانوئل والرشتاین؛ اورلاندو پترسون؛ اندرو ابت؛ اولین ناکانو گلن؛ بابارا اهرنرایش
270,000
داستان ارواح ، رضایی
احمد رضایی؛ هینز اینسو فنکل
42,000
دانش خانواده و جمعیت،سالاری فر،1938
محمدرضا سالاری فر؛ حسین محمودیان؛ فیروزه غفاری
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه