موضوعات: ��������������
تعداد عنوان ها: 427
آب آشامیدنی و سلامت (گندزداها و محصولات جانبی آن ) ، لیلی
مصطفی لیلی؛ کمیته ی آب آشامیدنی سالم؛ مرکز مشاوره سم شناسی آمریکا؛ مهسا جهانگیری
49,000
آتش سوزی و ایمنی ،بچه ها و مهارت های زندگی ، کروبی
هایده کروبی؛ گروه نویسندگان
6,000
اتلاف ، لینچ ، بحرینی،د.تهران
کوین لینچ؛ سیدحسین بحرینی؛ مایکل سوث وورث
36,000
اثر گلخانه ای ( کتابهای سبز) ، تامپسن، سرمدی
مهرداد سرمدی؛ شارن ایلین تامپسن
15,000
اجزای طراحی اپتیکی مدرن ، تجلی،د.تبریز
حبیب تجلی؛ دنالد سی. اشه آ
11,600
ارزیابی و مدیریت ریسک سیلاب ، مقدم نیا ، د.تهران
علیرضا مقدم؛ داوی هان؛ جمیله سلیمی کوچی
180,000
استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی غذا ، اهری
حامد اهری؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید راشدی؛ علی میثاقی
48,000
استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی،تجاری،حتمی
فرشاد تجاری؛ داود نصراصفهانی
75,000
آشنایی با شهر تهران،نشرشهر
سازمان زیباسازی شهر تهران
60,000
اصول بیمه ، خداپرستی،جها د ارومیه
رامین بشیرخداپرستی
90,000
اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری،لری بک،نکوئی صدری،مهکامه
لری برک؛ بهرام نکوئی صدری؛ تدکیبل ؛ فاطمه فهرست
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه