موضوعات: انجمنها
تعداد عنوان ها: 257
محیط زیست عمومی ، پناهی ، فنی ایران
مصطفی پناهی؛ جلال شایگان
480,000
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
مدیریت ایمنی پسماندهای بهداشتی - درمانی ، پازکی ، د.تهران
سازمان جهانی بهداشت؛ مریم پازکی؛ رضا قاسم زاده
330,000
حریق ، رمضانیان ، شایسته گستر
نوید رمضانیان
100,000
مبانی جامعه شناسی محیط زیست ، فروتن کیا ، اندیشه احسان
شهروز فروتن کیا؛ عبدالرضا نواح
340,000
نشریه ض-682: آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش ، کمیته محافظت ساختمان
کمیته تخصصی آیین نامه محافظت ساختمان ها در براب آتش
200,000
قدرت علم و پویایی جهان ، بوچر ، کلاهی ، جهادمشهد
مهدی کلاهی؛ مایکل بوچر؛ مکس کروت
180,000
مانیفست علوم اجتماعی،کالهون،عزیزی،بهمن برنا
کریگ کالهون؛ علی عزیزی؛ میشل ویویورکا
90,000
محیط زیست و سلامت انسان،یوسفی،تالاب
حسین یوسفی؛ محمد میرزایی؛ گیتی نوری؛ یاسمین زندی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه