موضوعات: انجمنها
تعداد عنوان ها: 441
آب آشامیدنی و سلامت (گندزداها و محصولات جانبی آن ) ، لیلی
کمیته ی آب آشامیدنی سالم؛ مصطفی لیلی؛ مرکز مشاوره سم شناسی آمریکا؛ مهسا جهانگیری
49,000
آتش سوزی عمدی اصول بررسی علل حریق و حوادث ، هاشمی
قربان حسین زاده خانه سر؛ مهدی هاشمی شال
84,000
آتش سوزی و ایمنی ،بچه ها و مهارت های زندگی ، کروبی
هایده کروبی؛ گروه نویسندگان
6,000
اتلاف ، لینچ ، بحرینی،د.تهران
کوین لینچ؛ سیدحسین بحرینی؛ مایکل سوث وورث
36,000
اثر گلخانه ای ( کتابهای سبز) ، تامپسن، سرمدی
شارن ایلین تامپسن؛ مهرداد سرمدی
15,000
اجزای طراحی اپتیکی مدرن ، تجلی،د.تبریز
حبیب تجلی؛ دنالد سی. اشه آ
11,600
ارتباطات و فرهنگ (3) ، 741
طاهره فیضی؛ آلفرد جی. اسمیت؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ مهدی بابائی اهری
15,000
ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی ، شپارد ، ماهینی،مهرمهدیس
عبدالرسول سلمان ماهینی؛ ریچاردز ب شپارد
45,000
استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی غذا ، اهری
حامد اهری؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید راشدی؛ علی میثاقی
48,000
استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی،تجاری،حتمی
فرشاد تجاری؛ داود نصراصفهانی
75,000
آشغال و بازیافت ،درویشی ، د.خواجه نصیر
حسن درویشی؛ دبرا میلر
60,000
آشنایی با شهر تهران،نشرشهر
سازمان زیباسازی شهر تهران
60,000
اصول بازاریابی در بخش سلامت،عرب،جهادتهران
اریک برکوویتز؛ محمد عرب؛ احسان زارعی؛ رقیه خبیری؛ بهروز پور آقا
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه