موضوعات: 360-مشکلات اجتماعی
تعداد عنوان ها: 413
آب آشامیدنی و سلامت (گندزداها و محصولات جانبی آن ) ، لیلی
مصطفی لیلی؛ کمیته ی آب آشامیدنی سالم؛ مهسا جهانگیری؛ مرکز مشاوره سم شناسی آمریکا
49,000
اتلاف ، لینچ ، بحرینی،د.تهران
سیدحسین بحرینی؛ کوین لینچ؛ مایکل سوث وورث
36,000
اجزای طراحی اپتیکی مدرن ، تجلی،د.تبریز
دنالد سی. اشه آ؛ حبیب تجلی
11,600
ارزیابی و مدیریت ریسک سیلاب ، مقدم نیا ، د.تهران
علیرضا مقدم؛ داوی هان؛ جمیله سلیمی کوچی
180,000
استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی غذا ، اهری
حامد اهری؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید راشدی؛ علی میثاقی
48,000
استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی،تجاری،حتمی
فرشاد تجاری؛ داود نصراصفهانی
75,000
آشنایی با شهر تهران،نشرشهر
سازمان زیباسازی شهر تهران
60,000
اصول بیمه ، خداپرستی،جها د ارومیه
رامین بشیرخداپرستی
90,000
اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری،لری بک،نکوئی صدری،مهکامه
بهرام نکوئی صدری؛ لری برک؛ فاطمه فهرست؛ تدکیبل
165,000
اصول،مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر،رهنما،جهادمشهد
محمد رحیم رهنما؛ غلامرضا عباس زاده
22,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه