موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 722
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،گرجی ، د.تهران
حسین صفایی؛ عزت الله عراقی؛ اسدالله امامی؛ مرتضی قاسم زاده؛ محمود صادقی؛ عباس برزویی؛ احمد حمیدزاده؛ بتول آهنی؛ زیر نظر ابولقاسم گرجی
360,000
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
270,000
حقوق و اخلاق ورزشی ، کاشف ، بامدادکتاب
سیدمحمد کاشف؛ مهدی شیدایی
250,000
حقوق بیع بین المللی،صفایی،د.تهران
حسین صفایی؛ محمود کاظمی؛ مرتضی عادل؛ اکبر میرزانژاد
350,000
حقوق اداری،طباطبایی موتمنی،114
منوچهر طباطبایی موتمنی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه