موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 741
criminal law ، الیوت ، افست
کاترین الیوت
35,000
اتحادیه اروپایی،خالوزاده،862
سعید خالوزاده
105,000
اتحادیه اروپا:سیاست ها و روندها،کورمیک،ذوالفقاری،د.امام صادق
جان مک کورمیک؛ مهدی ذوالفقاری؛ محمدمهدی احمدی معین
170,000
اتحادیه عرب و مباحث اساسی و خاورمیانه ، آقایی
سیدداوود آقایی؛ کریس تفالو؛ نفیسه درویش
36,000
اختلاف در صلاحیت محاکم و نحوه حل آن ، ارفع نیا،بهتاب
بهشید ارفع نیا؛ محمدمهدی شعبانی
20,000
اخلاق و حقوق بین الملل 385
ناصر قربان نیا
6,000
ادله اثبات دعوی بین المللی و داخلی، مقام فراهانی
عبدالمجید قائم مقام فراهانی
11,000
ادله اثبات دعوی ، شکاری
روشنعلی شکاری
10,000
ادله اثبات دعوی،واقف،دانش نگار
احمدعلی حمیتی واقف
50,000
آزادی های عمومی و حقوق بشر ، دو آ ، مولایی،دانشکده حقوق
آرلت هیمن - دوآ؛ یوسف مولایی؛ رشید برناک
20,000
اسلام و حقوق دیپلماتیک،1851
محمدحسین پورامینی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه