موضوعات: 330-������������
تعداد عنوان ها: 1,076
23 اصل موفقیت وارن بافت،تایر،بهشتیان،نوآور
مارک تایر؛ محمد حسینی بهشتیان؛ امیر کامگار
150,000
50 سال نفت ایران ، فاتح
مصطفی فاتح
67,500
52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری،لری سوودرو،بهشتیان،کامگار،پارسیا
لریسوودرو ؛ محمدحسینی بهشتیان امیر کامگار؛ آر.سی.بالابان
130,000
آب و اقتصاد ، مجاوریان
مجتبی مجاوریان؛ عسکری تشکری؛ غلامرضا میرزایی
35,000
اثر تغییر اقلیم جهانی بر تولیدات کشاورزی ، کوچکی،د.فردوسی
مهدی نصیری محلاتی؛ فخری بزاز؛ علیرضا کوچکی؛ ویم سامبروک؛ پرویز رضوانی مقدم
23,000
اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری،ماکس وبر،انصاری،58
تالکوت پارسنز؛ ماکس وبر؛ عبدالمعبود انصاری
50,000
اخلاق در کشاورزی مجموعه اصول اخلاق فائو (FAO) ، ویسی،شهیدبهشتی
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی
30,000
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
شریفه سرگلزائی؛ کریستوفرکندی ؛ مهناز اکبری
70,000
ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین،لارنس،کریمی،د.تهران
سعید کریمی؛ لارنس.ا.کاپوستا ؛ وین.جی.لندیس
380,000
ارزیابی زیست محیطی استراتژیک ، sea ؛ فیشر ؛ اندرودی
توماس بی فیشر؛ مهرداد اندرودی
75,000
ارزیابی طرح های اقتصادی،برنس،میر مطهری،نیک نگار لاهیجان
احمد میر محمدی؛ ورنر برنس؛ پی. ام. هاورانک
55,000
ارزش آب (کتابهای سبز)، فتوحی
شهرزاد فتوحی؛ سالی مورگان
10,000
ارزش خاک ( کتابهای سبز)، دالگلیش، فتوحی
شهرزاد فتوحی؛ شارون دالگلیش
12,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه