موضوعات: 330-اقتصاد
تعداد عنوان ها: 1,118
مقدمه ایی بر صنعت دام و طیور در ایران ، شریفی ، ترویج آموزش و کشاورزی
مجید شریفی؛ اکبر نقی زاده؛ علی حسین خانی
750,000
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن ، راهنمای کاربردی کلید فولاد ، خامئی ، د.امیرکبیر
علی اکبر خامئی؛ سیدمحمدحسین میرباقری؛ امید ابوالحسنی
160,000
توسعه ی کارآفرینی شهری ، عبادتی ، تالاب
ناصر عبادتی؛ کمال الدین جهان پناه
200,000
نوآوری اجتماعی ، راه حل هایی برای آینده پایدار ، سعدآبادی ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ توماس آزبورگ؛ رنه شمید پیتر
300,000
خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی ، راس ، اخباری ، علوم رایانه
محمدهادی اخباری؛ شلدون راس؛ فاطمه سادات موحدی
250,000
درآمدی بر مدیریت شهری پایدار ، مهدوی ، تالاب
مرضیه مهدوی؛ سیدعلی حسینی
140,000
دانشنامه ی مختصر اقتصاد ، هندرسن ، رنجبر ، نشرمرکز
دیوید هندرسن؛ محمدصادق الحسینی؛ محسن رنجبر
1,280,000
فضای کسب و کار در گردشگری ، حسام
مهدی حسام؛ فرزاد میرزایی قلعه
250,000
توسعه منطقه ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی ، شریف زادگان ، د.بهشتی
محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ لیلا اینانلو؛ فرناز جمالی؛ برهان امجدی نیا؛ آسیه نیک بین؛ توحید علیزاده
370,000
نظریه های کارآفرینی،مقیمی،د.تهران
محمد مقیمی؛ یوسف وکیلی؛ مرتضی اکبری
1,000,000
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ، فراهانی فر
جان مورفی؛ کامیار فراهانی فرد؛ رضا قاسمیان لنگرودی
550,000
جامعه شناسی مصرف و بازار ، تنهایی ، بهمن برنا
حسین تنهایی؛ مریم السادات حسینی فر
240,000
کاربرد نظریه بازی در اقتصاد 2174
کیومرث شهبازی؛ رابرت گیبونز
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه