موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 550
ابعاد شهر پایدار،رفیعیان،د.تربیت مدرس
مایک جنکز؛ مجتبی رفیعیان؛ کولین جونز؛ هانیه هودسنی
200,000
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
کاظم معتمدنژاد؛ هربرت شیلر
70,000
ارتباطات و فرهنگ(2)، 606
اکرم هادی زاده مقدم؛ آلفرد جی.اسمیت؛ طاهره فیضی؛ مهدی بابائی اهری
14,000
ارزش طراحی شهری ، مژدهی
رضا بصیری مژدهی؛ متئو کارمونا و همکاران؛ حمیده فرهمندیان
65,000
آسیب های اجتماعی(نوپدید)،شعاع کاظمی،مومنی جاوید،آوای نور
مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید
230,000
اصول و مبانی جغرافیای جمعیت،مهدوی،قومس
مسعود مهدوی؛ جان ای - کلارک
150,000
اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو،صفرزاده،شهیدرجایی
حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری
40,000
اعتماد و حکمرانی ، سیمبر،د.امام صادق
چارلز تیلی؛ رضا سیمبر؛ ارسلان قربانی شیخ نشین
50,000
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت،طبیبیان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه