موضوعات: 370-آموزش و پرورش
تعداد عنوان ها: 1,847
1000 پرسش چهارگزینه ای در آفات،کاری
ناصر عیوضیان کاری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی
20,000
100 ایده برای آموزش مهارت های فکری ، د.کارآفرینی تهران
جلیل صمدآقایی؛ استفان بوکت؛ سیدحامد محتشم شاد
17,000
100 ایده برای طرح درس،هینس،امیدوار،س.جهادتهران
لیلا امیدوار؛ پوران مرادپور
50,000
150 برنامه نوشته شده به زبان پاسکال،مقسمی،گسترش
حمید رضا مقسمی؛ فرناد جهانشاه؛ امیر رضا مقسمی
40,000
1700 پرسش چهارگزینه ا ی دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی ، مقصودی
محمدنقی مقصودی؛ علی اسماعیلی؛ مهدی اسماعیلی خانسری
25,000
30 آزمون حسابرسی ، جلالی
محمدعلی جلالی
95,000
30 آزمون سیستم عامل (کارشناسی ناپیوسته) ، مقسمی
حمید رضا مقسمی؛ محمد عادلی نیا؛ مهرداد سلامی
40,000
33 روش برای کمک به شمارش اعداد،شارپ،دارابی،ایجادی،دانش نگار
زهرا ایجادی؛ برایان شارپ؛ عباس خراشاهی؛ حمید دارابی
55,000
475 نکته در کنکور کارشناسی ارشد معماری ، صلواتیان
مامک صلواتیان؛ محمد فرزین مقدم
75,000
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
جرمین ال. تاگارت؛ اعظم کریمی؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه