موضوعات: 350-علوم اداری و نظامی
تعداد عنوان ها: 193
مجموعه ی آزمون وکالت ، صادقلو ، آراه
احمد یوسفی صادقلو؛ مهدی یوسفی صادقلو
650,000
مجموعه ی آزمون قضاوت ، صادقلو ، آراه
احمد یوسفی صادقلو؛ مهدی یوسفی صادقلو
620,000
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ، ویرایش6 ، حسینی ، آینده دانش
سیدعلی حسینی؛ عبدالرحیم کلانتری؛ سیده زهرا اکبریان
780,000
کارآفرینی سازمانی نحوه ایجاد روحیه کار آفرینی موثر در کل سازمان
آرش خلیلی نصر حجت طیران؛ رابرت دی هیسریچ کلودین کرنی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه