موضوعات: 350-علوم اداری و نظامی
تعداد عنوان ها: 186
اثرات سلاح های زمین نفوذ هسته ای و سایر سلاح ها،د.امام حسین
گروه مترجمان دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل
60,000
ارتش و سیاست،ازغندی،قومس
علیرضا ازغندی
100,000
آزمون استخدامی ریاضی و آمار،امام جمعه،ایران فرهنگ
سیدعماد امام جمعه؛ پوریا محمدی زاده
280,000
آزمونهای استخدامی هوشبری(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
430,000
آشنایی با سازمان های دولتی(رویکرد گردشگری)،ابراهیم پور،مهکامه
حبیب ابراهیم پور؛ ولی نعمتی؛ وکیل حیدری ساربان
105,000
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، فرج وند ،ابراهیمی نژاد، 489
مهدی ابراهیمی نژاد؛ اسفندیارفرج وند
150,000
اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران ، موسی خانی،د.آ.قزوین
مرتضی موسی خانی؛ مسعود منشی زاده نایین
200,000
اقتصاد آموزش و پرورش،آهنچیان متوسلی، 630
محمود متوسلی؛ محمدرضا آهنچیان
95,000
آماد مهمات و مواد منفجره،گروه مهمات،د.امام حسین
گروه مهمات مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه