موضوعات: 350-علوم اداری و نظامی
تعداد عنوان ها: 223
اثرات سلاح های زمین نفوذ هسته ای و سایر سلاح ها،د.امام حسین
گروه مترجمان دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل
60,000
ارتش و سیاست،ازغندی،قومس
علیرضا ازغندی
100,000
ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری ، رستمی ، س.جهادتهران
گلناز رستمی؛ رفیع موسوی اورته بلاغی؛ محمدحسین حاجلو؛ قربان محمد پور
32,000
آزمون استخدامی پرستاری(عمومی-تخصصی)،قهرمانی،عزیزی،کارآفرینان
قهرمانی ؛ صدیقی ؛ فرج پور؛ ترابی ؛ نوربخش
300,000
آزمون استخدامی ریاضی و آمار،امام جمعه،ایران فرهنگ
سیدعماد امام جمعه؛ پوریا محمدی زاده
280,000
آزمون استخدامی زبان انگلیسی،تهرانی،امیدانقلاب
لیلا میرمهدی تهرانی؛ طیبه بامدادگواسرایی
150,000
آزمونهای استخدامی اتاق عمل(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه