موضوعات: 030-دایرة المعارفهای عمومی
تعداد عنوان ها: 32
Simulinkو کاربردهای آن در مهندسی ، شادکام انور، دیباگران
حسن شادکام انوری؛ بهاره مرادی
150,000
اطلاعات عمومی سخن ، یداللهی
مهدی یداللهی
165,000
آینده پژوهی،خزائی،علم آفرین،پاپلی
سعید خزائی؛ امیر محمودزاده
150,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
پژوهش کیفی در اینترنت ، علیجانی
کریس مان؛ عبدالرسول جوکار؛ فیونا استوارت؛ رحیم علیجانی
65,000
تحلیل کیفی داده با ATAS.ti،میرزامحمدی، کیان رایانه
علی میرزا محمدی؛ محمد امین قانعی راد
150,000
تفکر سیستمی،مدوز،عادل آذر،د.امام صادق
عادل آذر؛ دنلا اچ.مدوز؛ حامد فلاح تفتی
155,000
راهنمای مقدماتی تا پیشرفته Simulink،داستان پور،کانون نشرعلوم
علی اکبر داستان پور؛ محمد فتحی؛ فرینا زمانی اسکویی
300,000
روشهای تحلیل آینده با رویکردی راهبردی،محمودزاده،علم آفرین
امیر محمودزاده؛ شهرام شاکریان؛ زهرا شاهقلی قهفرخی
150,000
شبیه سازی،مه آبادی،آذرخش
امین اله مه آبادی
200,000
شناسایی سیستم های غیرخطی،احمدی،د.امیرکبیر
سلمان احمدی؛ مهدی کراری
270,000
مبانی تحقیق در عملیات ، وحیدی ، علوم رایانه
جواد وحیدی؛ رضا سعادتی؛ داود درویشی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه