موضوعات: 050-پیایندهای عمومی ونمایه های آن
تعداد عنوان ها: 293
مرجع آموزشی آشنایی با MCSA 2016 ، حق گو ، دیباگران
سعید حق گو؛ حمیدرضا قنبری؛ آلاله هاشمی نیا
500,000
امنیت شبکه ، قاسمی
غلامحسین قاسمی -سامیه خسروی -محمد علی بهرامیان-محسن صابری
220,000
رمزنگاری تصویر مفاهیم و الگوریتم ها ، اسدپور ، اطهران
میلاد عبدالله زاده؛ محمد اسدپور
150,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
650 برنامه #C با حل کامل آنها(حل مسائل#C-مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ محمد نادعلی زاده چاری
450,000
راهنمای استفاده از نرم افزار مندلی ، ابراهیمی ، پریور
بهزاد ابراهیمی؛ احسان مقدس کیا؛ مریم فرشیدی
160,000
مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی ،سبستا ، نوری ، د.رازی
رابرت سبستا؛ فریبا نوری؛ محمد کاظمی فرد؛ ایوب پرویزی
570,000
مهندسی نرم افزار ج1 ویرایش8 ، پرسمن ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژادقمی؛ راجر اس. پرسمن؛ بروس آر. ماکسیم؛ ابراهیم عامل محرابی
300,000
حل مسائل جاوا (حل600برنامه-مرجع کامل) ، عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز
515,000
طعم پایتون در برنامه نویسی ، رضویان ، د.قم
سیدمحمدجواد رضویان؛ علی رمزی؛ رضا علیمرادی
350,000
حل مسائل پایتون (حل650برنامه -مرجع کامل) ، عباس نژادورزی
رمضان عباس نژادورزی؛ یوسف عباس نژادورزی؛ محمدنادعلی زاده چاری
510,000
مرجع کاربردی ویندوز10 ، لواسانی ، آیلار
فاطمه سادات لواسانی؛ میک هالسی؛ فهیمه غنچه ای
600,000
مرجع کامل Node.js (توسعه اپلیکیشن های تحت شبکه) ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژادقمی؛ ساندرو پاسکوئالی؛ کوین فابورگ
500,000
گام به گان برنامه نویسی #C (تحت form Application) ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ محمد نادعلی زاده چاری
570,000
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
500,000
اندروید برای برنامه نویسان ، دایتل ، سیروسیان
کامران سیروسیان؛ پاول دایتل -هاروی دایتل -الکساندر والد
280,000
آموزش کاربردی PHP7 ، محسنی
مائده حاجی آقا محسنی -سجاد ملکی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه