موضوعات: 050-پیایندهای عمومی ونمایه های آن
تعداد عنوان ها: 265
650 برنامه #C با حل کامل آنها(حل مسائل#C-مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ محمد نادعلی زاده چاری
450,000
اصول پایه برنامه نویسی با C#.NET،مقدسی،ناقوس
کورش مقدسی؛ ندا محقق کیا
250,000
اصول طراحی بانک اطلاعاتی ، قاضی نیا ، بهتاپژوهش
محمد قاضی نیا؛ زهرا پیر مرادیان
80,000
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده،تننباوم،طرقی حقیقت،و2،پارس رسانه
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس.تننباوم؛ مارتن ون استین
250,000
اصول و روش تولید کتاب های الکترونیکی چند رسانه ای،بادله،دیباگران
علیرضا بادله؛ اعظم مدلل کار؛ حامد عباسی
125,000
اصول و طراحی پایگاه داده ها ، نعمت بخش،د.اصفهان
محمد علی نعمت بخش؛ احمد براآنی
45,000
الگوریتم های باهوش،صالحان،ناقوس
علیرضا صالحان؛ جیسون بروانلی؛ پونه الوالقاسم؛ فاطمه رضایی نیا؛ نجمه پاشیره پور
250,000
الگوریتم های تکاملی،شاه حسینی،د.علم صنعت
هادی شهریار شاه حسینی؛ محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مرتضی ملاجعفری
260,000
الگوریتم های تکاملی و محاسبات زیستی،صنیعی آباده،نیازدانش
محمد صنیعی آباده؛ زهره جبل عاملیان
150,000
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی،عالم تبریز،صفار
اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه؛ علیرضا محمد رحیمی
95,000
الگوریتم و فلوچارت،غلامی،جباریه،دیباگران
بهرام غلامی؛ علیرضا جباریه
160,000
آمار مقدماتی در SPSS:کاربرد و تفسیر نتایج ، زرافشانی،رازی کرمانشاه
جورج آ. مورگان؛ کیومرث زرافشانی؛ خدیجه مرادی؛ نانسی ال. لیچ؛ جین دبلیو گلوکنر؛ کارن سی. بارت
140,000
امنیت در شبکه های WIMAX ، بیرانوند
حمزه بیرانوند؛ محمدعلی صداقت؛ مرتضی عاشوری؛ محمد قندهاری؛ رضا کاظمی؛ علی ورداسبی
80,000
امنیت منابع فناوری اطلاعات،رفیع زاده کاسانی،س.جهادتهران
اسدالله شاه بهرامی؛ رامین رفیع زاده کاسانی
160,000
آموزش #C با مثالهای کاربردی،مقسمی،گسترش علوم پایه
حمیدرضا مقسمی؛ بهروز علی زاده
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه