موضوعات: 020-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
تعداد عنوان ها: 175
آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی ، خالقی
نرگس خالقی؛ مرضیه سیامک
40,000
بازیابی اطلاعات چندزبانه از پژوهش تا عمل،پیترز،اصنافی،چاپار
کالول پیترز؛ بهروز یل؛ امیررضا اصنافی؛ مارتین بارشلر؛ پل کلاف
260,000
بازیابی پیوسته: نظامها و روشها ، علیجانی
رحیم علیجانی؛ لیلا دهقانی
20,000
بازشناختی از دانش سیاسی 5 جلدی،ریسمانباف،فتاحی،کتابدار
امیر ریسمانباف؛ رحمت الله فتاحی
500,000
پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی،نوروزی،د.قم
یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نیره جعفری فر
100,000
پیروزی با رهبری کتابخانه،کریستی،سپهردانش
کریستی ای.اولسن؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسین اصغرنژاد؛ پائولا م.سینگر؛ رضا بصیریان جهرمی؛ منصور کوهی رستمی؛ احسان گرایی
150,000
پنج گام برنامه ریزی و ارزشیابی برآمد محور کتابخانه های عمومی،نهاد کتابخانه ها
نسیم قیاسی؛ ملیسا گراس؛ سیندی مدیاویلا؛ ویرجینیا ای.والتر
85,000
تاریخ اصول کتابداری،تامپسون،حقیقی،مرکزنشر
جیمز تامپسون؛ محمود حقیقی
60,000
تاملات درباره برنامه درسی آموزش علوم کتابخانه و اطلاعات در اروپا،کایبرگ،حسن زاده،چاپار
محمد حسن زاده؛ لایف کایبرگ؛ مهتاب تیموری؛ لایف لورینگ؛ محبوبه کوچه فاره
280,000
تحلیل نظام ها برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی، ملکی
لاری اوسبورن؛ محمود مرادی؛ مارگرت ناکامورا؛ علیرضا رستمی گومه
26,000
ترویج علم: چشم اندازها ، فرصت ها ، چالش ها ، شریف آبادی
سعید رضایی شریف آبادی؛ زهرا شاملو
55,000
تغییر و تحول خدمات کتابداران و اطلاع رسانی پزشکی در نظام سلامت،اشرفی ریزی،سپهردانش
حسن اشرفی یزدی؛ نیلوفر هدهدی نژاد؛ لیلا شهرزادی؛ محمدرضا سلیمانی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه