موضوعات: 040-علوم رایانه
تعداد عنوان ها: 828
24 پروژه کاربردی فناوری اطلاعات،روحانی
اس. ای. سلک؛ والاعلی روحانی
80,000
3DS MAX در V - RAY با cd، گنابادی
محمداحسان گنابادی
98,000
45 پروژه برای میکروکنترلرهای PIC AVR ARM ، دام ، زارع پور،نیاز
سعید زارع پور؛ برت ون دام؛ میثم مقدم
85,000
ASP.NET ، حسینی
ابراهیم حسینی
25,000
CCNA کاربردی ، نشر علوم
فرهاد علی کرمی
200,000
END NOTE 1-2-3 آسان ویرایش 2 ، شیدائی
بهارک ایوبی فیض؛ محسن شیدائی
65,000
ICDL XP مهارت پنجم: پایگاه داده ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
100,000
ICDL XP مهارت چهارم : صفحات گسترده ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت دوم: بکارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت دوم : به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت سوم: واژه پردازی به کمک کامپیوتر ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت ششم :ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
6,800
ICDL XP مهارت ششم: ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات ، قمی ، عباس نژاد
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL سطح2(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
200,000
ICDL(مهارت پنجم:پایگاه داده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
38,000
ICDL(مهارت چهارم:صفحات گسترده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت ششم:ارائه مطلب)
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
28,000
PC Interfaces،برنت،حدادشرق،کامپیوتر پایتخت
کیهان حداد شرق؛ هانس یواخیم برنت؛ بورک هارت کانیا
45,000
PC Tools 8 به زبان ساده ، مک کامب ، مهدوی
مرتضی مهدوی امیری؛ گوردن مک کامب
8,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه