موضوعات: 780-موسیقی
تعداد عنوان ها: 14
جامعه شناسی موسیقی ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ آلفونز سیلبرمن
250,000
ارشد و دکتری مدیریت ورزشی(کتاب آبی)،نوری زاده،حتمی
رسول نوروزی سید حسینی؛ علی نوری زاده؛ بهزاد ایزدی
292,000
مبانی نظری موسیقی کلاسیک،مرتضویان فارسانی،اتا
سید امیر محمد مرتضویان فارسانی
150,000
سلامت غذا با رویکرد موسیقی ، اهری
حامد اهری؛ امیر علی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست
66,000
مبانی نظریه پرسش - پاسخ ، راجرز ، فلسفی نژاد،د.علامه
رونالد ک. همبلتون؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ اچ. سوامیناتان؛ اچ. جین راجرز
40,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000