موضوعات: ������
تعداد عنوان ها: 25
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500
اندوکرینولوژی:فعالیت بدنی و ورزش،کنستانتینی،پیری،حتمی
نآما.کنستانتینی ؛ مقصود پیری و همکاران؛ آنتونی.س.هاکنی
449,000
بررسی زندگی فضای عمومی،یان گل،ایزدی،اول آخر
محمدسعید ایزدی؛ یان گل؛ بیگیت اسوار؛ سمانه محمدی؛ سمانه خبیری
248,000
تربیت شهروندی (با تاکید بر مولفه ها) ، برخورداری،جهاداصفهان
مهین برخورداری؛ عبدالرسول جمشیدیان
17,000
جهانی شدن و شهر،جان شورت،پوراحمد،س.جهادتهران
احمد پوراحمد؛ جان رنای شورت؛ شایان قهرمان رستمی؛ یونگ هیون کیم
120,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
جیووانی باتیستا پیرانزی؛ پویان روحی
300,000
شناخت هنر گرافیک 1،مهاجر،فاطمی
کارمان افشارمهاجر
140,000
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
150,000
شهرهای ساسانی،مهرآفرین 1783
رضا مهرآفرین
70,000
شهر و رفتارهای اجتماعی،داوری نژاد، طحان
مسعود داوری نژاد؛ محمدرضا مبهوت
85,000
شهر و محیط زیست ، طبیبان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ کریستوفر ؛ جی.بون؛ علی مدرس
120,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
شهره رحمانیان؛ لارنس زیگن
385,000
مدیریت در محوطه های میراث جهانی،فیلدن،حناچی،د.تهران
پیروز حناچی؛ برنارد م. فیلدن؛ یوکا یوکیلتو
150,000
معماری بایونیک ، گلابچی ، د.تهران
محمود گلابچی؛ مرتضی خرسند نیکو
500,000