موضوعات: چاپ
تعداد عنوان ها: 24
اسکیس 4 : گرافیک و تحلیل سایت،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
350,000
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500
اندوکرینولوژی:فعالیت بدنی و ورزش،کنستانتینی،پیری،حتمی
مقصود پیری و همکاران؛ نآما.کنستانتینی ؛ آنتونی.س.هاکنی
449,000
تربیت شهروندی (با تاکید بر مولفه ها) ، برخورداری،جهاداصفهان
مهین برخورداری؛ عبدالرسول جمشیدیان
17,000
جهانی شدن و شهر،جان شورت،پوراحمد،س.جهادتهران
جان رنای شورت؛ احمد پوراحمد؛ یونگ هیون کیم؛ شایان قهرمان رستمی
120,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
شناخت هنر گرافیک 1،مهاجر،فاطمی
کارمان افشارمهاجر
120,000
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
120,000
شهرهای ساسانی،مهرآفرین 1783
رضا مهرآفرین
70,000
شهر و رفتارهای اجتماعی،داوری نژاد، طحان
مسعود داوری نژاد؛ محمدرضا مبهوت
85,000
شهر و محیط زیست ، طبیبان،د.تهران
کریستوفر ؛ منوچهر طبیبیان؛ جی.بون؛ علی مدرس
120,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
شهره رحمانیان؛ لارنس زیگن
385,000
مدیریت در محوطه های میراث جهانی،فیلدن،حناچی،د.تهران
برنارد م. فیلدن؛ پیروز حناچی؛ یوکا یوکیلتو
150,000
معماری بایونیک ، گلابچی ، د.تهران
محمود گلابچی؛ مرتضی خرسند نیکو
500,000
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری،حاتمی نژاد،کتابدارتوس مشهد
ام گات دینر؛ حسین حاتمی نژاد؛ عبدالمطلب برات نیا؛ لسلی باد
70,000