موضوعات: 730-هنرهای تجسمی
تعداد عنوان ها: 77
نقش برجسته های ساسانی 2049
رسول موسوی حاجی؛ اکبر سرافراز
190,000
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی،قنوات،جهادمشهد
عبدالرحیم قنوات؛ انور الرفاعی
95,000
درهم اسلامی،شاهد،پازینه
ناصر محمود نقشبندی؛ امیر شاهد
200,000
نقد تئاتر 798
عباس منطقی؛ ایروینگ واردل
75,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
علی رامین؛ ارنست گامبریچ
1,000,000
سکه های دوره ی فترت،امینی،پازینه
امین امینی؛ سرگئی داشکف
150,000
نور در تئاتر 853
عبدالخالق مصدق
240,000
طبیعت در هنر باستان،افضل طوسی،د.الزهرا
عفت السادات افضل طوسی
150,000
آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم،هاج،دانشور،1345
آلیسون هاج؛ داود دانشور؛ منصور ابراهیمی؛ مجید اخگر
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه