موضوعات: 720-معماری
تعداد عنوان ها: 804
معماری جهان اسلام بعد از ایران ، جعفری ، طحان
بهاره رضایی جعفری؛ شهره علی بخشی
160,000
محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر ، غفوریان ، جهادقزوین
میترا غفوریان؛ الهام حصاری؛ مینا پی سخن
300,000
تکه انگاری و معماری ، ادیبی ، د.تهران
علی اصغر ادیبی؛ جنیفر شیلدز؛ بهین فرقانی فر
840,000
راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری ، قاسمی ، کسری
حبیب قاسمی؛ پل لوئیس ؛ مارک سوروماکی؛ دیوید جی لوئیس
350,000
طراحی برج شهر پایدار ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ جین هو پارک
1,000,000
الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
85,000
معماری همساز اقلیم
محمدرضا سلطاندوست
429,000
مرجع کاربردی REVIT ARCHITECTURE ، محمدی
محمد محمدی؛ سمانه خسروی
850,000
نکات طراحی مجتمع آموزشی ، مفیدی نژاد ، کتابکده کسری
نغمه مفیدی نژاد؛ نرجس خسروجردی
120,000
فن شناسی معماری ایران،گلابچی،د.تهران
محمود گلابچی؛ آیدین جوانی دیزجی
620,000
معماری در قالب فرم های فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
95,000
دیکشنری تصویری معماری و ساختمان ، محمودی ، یزدا
کورش محمودی؛ بروتو آی کامرما؛ سعید همراهیان
286,000
معماری عاملی شفابخش برای کودکان اوتیسمی ، حسینی ، دا.پارس
کریستی گینز؛ بهشید حسینی؛ نسترن رضوی
350,000
آرامش در خانه ایرانی ، طلوع دل ، د.رجایی
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات
300,000
نظریه های پسامدرن در معماری،نسبیت،شیرازی،نی
محمدرضا شیرازی؛ کیت نسبیت
270,000
واکاوی معماری پایدار ، رضایی ، طحان
مسعود رضایی؛ بهزاد وثیق
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه