موضوعات: 720-معماری
تعداد عنوان ها: 797
محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر ، غفوریان ، جهادقزوین
میترا غفوریان؛ الهام حصاری؛ مینا پی سخن
300,000
معماری ، فرم ، فضا و نظم ، چنگ، قراگزلو ،د.تهران
زهره قراگزلو؛ فرانسیس دی. کی. چینگ
340,000
دیکشنری تصویری معماری و ساختمان ، محمودی ، یزدا
کورش محمودی؛ بروتو آی کامرما؛ سعید همراهیان
286,000
معماری و شهرسازی ، رئیسی ، د.قم
محمد منان رئیسی
380,000
راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری ، قاسمی ، کسری
حبیب قاسمی؛ پل لوئیس ؛ مارک سوروماکی؛ دیوید جی لوئیس
350,000
احساسی از تاریخ ، نیک فطرت ، فکرنو
پیتر زومتور؛ مرتضی نیک فطرت؛ نیما کیوانی؛ ماری لندینگ
180,000
الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
85,000
معماری همساز اقلیم
محمدرضا سلطاندوست
429,000
سبک شناسی معماری ایرانی،پیرنیا،معماریان
محمدکریم پیرنیا؛ غلامحسین معماریان
385,000
فن شناسی معماری ایران،گلابچی،د.تهران
محمود گلابچی؛ آیدین جوانی دیزجی
620,000
نکات طراحی مجتمع آموزشی ، مفیدی نژاد ، کتابکده کسری
نغمه مفیدی نژاد؛ نرجس خسروجردی
120,000
درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی ، زرگر ، د.بهشتی
ابراهیم زرگر؛ احسان میر هاشمی روته
600,000
مرجع کاربردی REVIT ARCHITECTURE ، محمدی
محمد محمدی؛ سمانه خسروی
850,000
معماری عاملی شفابخش برای کودکان اوتیسمی ، حسینی ، دا.پارس
بهشید حسینی؛ کریستی گینز؛ نسترن رضوی
350,000
معماری در قالب فرم های فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
95,000
معماری جهان اسلام بعد از ایران ، جعفری ، طحان
بهاره رضایی جعفری؛ شهره علی بخشی
160,000
تکه انگاری و معماری ، ادیبی ، د.تهران
علی اصغر ادیبی؛ جنیفر شیلدز؛ بهین فرقانی فر
840,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه