موضوعات: 790-سرگرمیها و هنرهای نمایشی
تعداد عنوان ها: 368
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار SPSS،همتی نژاد،حتمی
مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد همتی نژاد؛ سید مرتضی طیبی
225,000
روان شناسی ورزش وتمرین ، زندی دا تهران
حسن غرایاق زندی؛ آندره ام
560,000
مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزش ، رضایی صوفی ، حتمی
تری بایرز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز؛ ترور اسلک؛ میلنا پرنت
292,000
آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی) 2149
محمدهادی قاسمی؛ فریبرز هوانلو؛ سیده شادی مرتضوی
150,000
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
علی پورقاسمی؛ ج. دال؛ ب. ویردمیستر
297,000
مبانی مدیریت ورزشی ، امیدی ، د.شهرکرد
علیرضا امیدی؛ راب ویلسون؛ سمیه صفری؛ مارک پیکارز
140,000
روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری ، پوراحمد ، د.تهران
احمد پوراحمد؛ آنتونی جیمز ویل؛ علی حسینی
450,000
بیوشیمی ورزشی،موگیوس،رهنما،1274
موگیوس سمت + دانشگاه اصفهان؛ نادر رهنما؛ رضا نوری؛ هادی روحانی؛ سعیده شادمهری؛ یاسر صابری
280,000
بهداشت در ورزش،کسب پرست،علیزاده،حتمی
محمد حسین علیزاده؛ مهدی کسب پرست
175,000
مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان های ورزشی،تیلور،نیک بخش،حتمی
رضا نیک بخش؛ تریسی تیلور؛ الیسون دوهرتی؛ رضا میرفلاح نصیری؛ شهروز کیهان؛ پیترمک گرا؛ آزیتا شجاعی؛ نگار صالحی مبارکه
292,000
بدن سازی تخصصی والیبال ، منظمی ، د.رجایی
اس تی وی اولدن برگ؛ امیرحسین منظمی؛ علی امامی؛ علی رشیدی غفاری
300,000
توسعه کسب و کار مشاوره در وان شناسی ورزش،تیلور،دانا،حتمی
امیر دانا؛ جیم تیلور؛ فاطمه رحیمی زاده
229,000
آناتومی بسکتبال،برایان کال،روستایی،حتمی
برایان کال؛ مهدی روستایی؛ راب پاناریلو
292,000
مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی ، ویراست2 ، گائینی ، حتمی
عباسعلی گائینی؛ ریچاردیی. کلابونده؛ علیرضا قارداشی اقوسی؛ مریم اسودی فر؛ یعقوب مهری الوار
351,000
علم شناسی رقابتی4:ملاحظات گروه ها خاص،اسکات،ریاحی،حتمی
عبدالرضا ریاحی؛ اسکات ریوالد؛ سپیده لطیفی؛ اسکات روداو؛ علی امامی؛ شهربانو جمعه پور
180,000
مدیریت امنیت برای ورزش ها و رویدادهای ویژه،استیسی،هنری،حتمی
استیسی ای هال؛ حبیب هنری؛ والتر کوپر؛ وحید ساعت چیان؛ احمد محمودی؛ لو مارسیانی؛ جیمز مکگی
275,000
علم شناسی رقابتی3:علوم ورزشی کاربردی،اسکات،لطیفی،حتمی
اسکات ریوالد؛ سپیده لطیفی؛ علی امایم؛ اسکات روداو؛ شهربانو جمعه پور؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
علم شناسی رقابتی2:جنبه های فیزیولوژیکی تمرین و رقابت،اسکات،امامی،حتمی
علی امامی؛ اسکات ریوالد؛ شهربانو جمعه پور؛ اسکات روداو؛ سپیده لطیفی؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه