موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 205
احیای بافت شهری تاریخی،حناچی،د.تهران
پیروز حناچی؛ محمود پورسراجیان
140,000
آشنایی با موزه های ایران،یاوری،مهکامه
حسین یاوری؛ زینب رجبی
77,000
آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر،بهزادفر،علم و صنعت
مصطفی بهزادفر؛ سای پامیر؛ امیر شکیبامنش
300,000
آئین شهرسازی پایدار،کریزک،بهزادفر،مهرایمان تبریز
مصطفی بهزادفر؛ کوین کریزک؛ جو پاور؛ کیومرث حبیبی
125,000
باغ شهرها،رضوی ،طحان
حامده رضوی؛ آندره دنی وشرکت DPZ
98,000
باغ های ایران اسلامی،لورنزی،راسخی،دفترپژوهشهای فرهنگی
لوئیجی زانگری؛ مجید راسخی؛ نازیکا ماندانا رحمتی؛ فرهاد تهرانی؛ برونلا لورنزی
350,000
باغ های ایران،نعیما،پیام
غلامرضا نعیما
350,000
بیان آب در معماری منظر،اخوت
هانیه سادات اخوت؛ پرهام بقایی؛ محمدرضا لیلیان؛ علی اکبر تقوایی
340,000
باوهاوس ،دروسته ،سروش دانش
ماگدالنا دروسته
85,000
بررسی جایگاه هنر در دوره ایخانی،خوش طینت،جهادخوارزمی
ولی اله خوش طینت؛ مظاهر صلحی؛ جبرائیل فرزانه
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه