موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 219
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
داود بیات؛ جیم استوپانی
400,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
مرجان السادات نعمتی مهر؛ آوی فریدمن؛ امیر یداله پور
170,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
محمدرضا شبابی؛ یورگن تیتس
350,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
مهدی حیدری؛ نیک رابینسون؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
300,000
مجموعه هنر در تمدن اسلامی هنرهای صناعی ، عطارزاده ، 2152
عبدالکریم عطارزاده؛ مهران هوشیار
250,000
برنامه ریزی منظر کاربردهای محیطی ، ادیب ، د.بهشتی
مرتضی ادیب مهدی خالصی؛ ویلیام ام . مارش
350,000
هنر پیرااسلامی
صادق رشیدی
130,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
مسعود علیمردانی؛ وید گراهام؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی 2129
هائیده خمسه؛ امیرارشاد لنگرودی
130,000
بنیادهای شهرسازی مدرن،بنه لو،کوثر،د.تهران
مهدی کوثر؛ لئوناردو بنه لو
140,000
تاریخ باغ سازی،تام ترنر،عظمتی،شهیدرجایی
حمیدرضا عظمتی؛ تام ترنر؛ محسن فیضی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه