موضوعات: رومانیایی
تعداد عنوان ها: 11
میراث روم(1)،منسوب بصیری،د.تهران
ایمان منسوب بصیری
200,000
بازی با مرگ ، صوتی ، جامی
محمدعلی صوتی؛ زاهاریا استانکو
180,000
ترشوندگی ، قاجاری ، پژوهشگاه صنعت نفت
دونالدسون ؛ میلاد پورفرج قادری؛ وقیع علم؛ حمید شریفی گلویک؛ عزت الله کاظم زاده
300,000
اصلاح رفتار(اصول و روشها)،ریموندمیلتن،همتی علمدارلو،آوای نور
قربان همتی علمدارلو؛ ریموند میلتن برگر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ محسن اصغری نکاح
430,000
تاریختمدناسلام،زیدان،جواهرکلام،الکترونیک
علی جواهر کلام؛ جرجی زیدان
425,000