موضوعات: 440-زبانهای رومانس فرانسوی
تعداد عنوان ها: 23
تاریخ ادبیات فرانسه قرن 17 و 18، لطافتی،1621
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
25,000
تصویر شناسی،دادور،1467
ایلمیرا دادور
35,000
حالت در زبان روسی:قواعد و کاربرد،زهرایی،1471
حسن زهرایی؛ مارینا یوریوناسیدوروا
85,000
خواندن و ترجمه متون اسلامی،وثوقی،827
افضل وثوقی؛ محمد جوان
18,000
خواندن و درک مفهوم متون ساده (به زبان فرانسه)، 678
نازیتا عظیمی میبدی؛ زهره جوزدانی
70,000
رمان نو در فرانسه،حسین زاده، 1758
آذین حسین زاده؛ کتایون شهپرراد
590,000
زبان مخفی چیست؟ ، کالوه ، پزشکی
شهروز پزشکی؛ لویی ژان کالوه
25,000
فرانسه برای دانشجویان رشته علوم 95
حسن فروغی؛ عبدالله محتشمی؛ علاءالدین گوشه گیر
180,000
نظریه های ترجمه 1270
رویا لطافتی؛ ارشنگ صرافان؛ چهارسوقی
20,500
نقد ادبی (به زبان فرانسه) ، 125
ژاله کهنموئی پور؛ نسرین خطاط
65,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
ژان پروو؛ مهناز رضائی؛ خدیجه نادری بنی
30,000
واژه شناسی فرانسه،موثقی،مرکزنشر
آنماری موثقی؛ گیتی دیهیم
140,000
واژه شناسی موضوعی(فرانسه)، 927
ناهید جلیلی مرند
14,500