موضوعات: 490-دیگر زبانها
تعداد عنوان ها: 157
فرهنگ نگاری در زبان عربی (ازنظریه تا کاربرد) ، القاسمی ، د.تهران
علی اکبر فراتی؛ علی القاسمی؛ معصومه ابوالحسنی
210,000
شرح فارسی کافیه ابن حاجب ، مازندرانی ، د.تهران
محمدحسن فوادیان؛ جلیل حاجی پورطالبی
500,000
فرهنگ ترکی-استانبولی فارسی با فایل صوتی،جلالی زنوز،پرتوواقعه
میرجمال جلالی زنوز؛ سوناز جلالی؛ سارا جلالی
480,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
زبان روسی معاصر:نحو گروه واژه و جمله،نیکلایویچ،ولی پور،د.تهران
علیرضا ولی پور؛ یوگنی نیکلایویچ استپانف
200,000
قرائت عربی 1،حسینی،541
سیدمحمد حسینی
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه