موضوعات: 010-����������������������
تعداد عنوان ها: 235
IRFA 10
30,000
IRFA 7
30,000
ارشد بیوشیمی 72 تا 88 ، طراوتی ، رهآوران
طراوتی/کلایی/باروق ؛ علی طراوتی؛ مهدی اصغری وسطی کلایی؛ لیلا حاتمی باروق
320,000
ارشد و کارشناسی ماشین خاک ورزی ، بهروزی لار
بهروزی لار؛ آهنگری نژاد
88,500
اصول رعایت بهداشت در واحدهای صنایع غذایی ، مظاهری
مصطفی مظاهری تهرانی؛ محمدباقر حسینی؛ حمیدرضا بنیاء الحق
38,000
اصول طراحی زبانهای برنامه سازی ، میرزابکی ، علمیران
مهدی میرزابکی؛ الیس هورویتس؛ روشنک عدل پورآذر
350,000
آمار مقدماتی ، نیکوکار
مسعود نیکوکار؛ محمد رئیسی؛ مریم باجلانی
70,000
آموزش نرم افزار اکسل 2016 ، آبشوری ، پندارپارس
اعظم امین آبشوری؛ مرضیه کیانیایی
240,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه