موضوعات: 010-کتابشناسیها
تعداد عنوان ها: 240
IRFA 10
30,000
IRFA 7
30,000
آیابشرمیتواندآبوهواراتغییردهد؟
پی ام بوریسف؛ فخری مقدسی؛ مسعود اقبالی
48,000
ارشد بیوشیمی 72 تا 88 ، طراوتی ، رهآوران
طراوتی/کلایی/باروق ؛ علی طراوتی؛ مهدی اصغری وسطی کلایی؛ لیلا حاتمی باروق
320,000
ارشد روانشناسی ، جلد4 ، پردازش
آذر نادی؛ بهرام محمودی؛ محبوبه عبادی
50,000
ارشد و کارشناسی ماشین خاک ورزی ، بهروزی لار
بهروزی لار؛ آهنگری نژاد
88,500
اصول آمار سنجی ، رشته های علوم پایه مهندسی ، کاویی ، د.هرمزگان
محمد کاویی؛ محمد کمال قاسم العسکری
120,000
اصول رعایت بهداشت در واحدهای صنایع غذایی ، مظاهری
مصطفی مظاهری تهرانی؛ محمدباقر حسینی؛ حمیدرضا بنیاء الحق
38,000
اصول طراحی زبانهای برنامه سازی ، میرزابکی ، علمیران
مهدی میرزابکی؛ الیس هورویتس؛ روشنک عدل پورآذر
350,000
آمار مقدماتی ، نیکوکار
مسعود نیکوکار؛ محمد رئیسی؛ مریم باجلانی
70,000
آمار و کاربرد آن در مدیریت ج1، عادل آذر، 189
عادل آذر و منصور مومنی
155,000
آموزش نرم افزار اکسل 2016 ، آبشوری ، پندارپارس
اعظم امین آبشوری؛ مرضیه کیانیایی
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه