موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 568
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
زبان تخصصی موسیقی د تهران
امین هنرمند
200,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه ، جزایری 2109
ابوالقاسم جزایری؛ احمدرضا فرزانه
160,000
راهنمای جامع زبان تخصصی برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی،حسن پور،عمیدی تبریز
کریم حسن پور؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ منیره ابوالقاسم
220,000
واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ نسرین اسدنژاد؛ رزیتا مصطفی پور
220,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ مهناز کارگر سهمی؛ کیانوش امیری
135,000
زبان تخصصی ادبیات انگلیسی،رحیم پور،پوران
مونا رحیم پور؛ سهراب آسا
75,000
متون انگلیسی پایه،جلالی پور،د.شهیدرجایی
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده؛ رضا نجاتی؛ علیرضا هنرور
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه