موضوعات: 410-������������������
تعداد عنوان ها: 108
EQUITY ، افست ، هاکنی
Jeffrey Hackney
250
اصول و مبانی نظری ترجمه،لارسون
ام.ال.لارسون ؛ حدیث کرد سیچانی
75,000
انگلیسی عمومی ، جلیلی فر ،پاریاب
علیرضا جلیلی فر؛ اسماعیل عبدالله زاده؛ فیروز محمدی
65,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
آواشناسی ، مالمبرگ ، زرافشان
زینا زرافشان؛ برتیل مالمبرگ
30,000
تاریخ خط،گاور،مخبر،صفوی،نشرمرکز
عباس مخبر؛ آلبرتین گاور؛ کورش صفوی
139,000
تاریخ زبان شناسی ، 1168
علی محمد حق شناس؛ پیتر آ. ام. سورن
44,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
علی محمد حق شناس؛ آر. اچ. روبینز
140,000
تاریخ نگاری اسلامی(به زبان چینی)1878
محسن الویری؛ چین اف.رابینسون
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه