موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 150
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
مهدی خاک زند؛ ایان اچ تامسون؛ کوروش آقابزرگی
100,000
نورپردازی در معماری داخلی،نامداری،س.جهاد تهران
محمدرضا نامداری؛ عباس حبیبی؛ حدیثه باقی
350,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
آسکرای.جکندروپ ؛ حمداله هادی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتور،نیک فطرت،علم معمار
مرتضی نیک فطرت؛ پیتر زومتور؛ سیده صدیقه میرگذارلنگرودی
165,000
حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان،پیوتروسکی،همتی،طحان
مسلم سید الحسینی؛ کریستین پیوتروسکی؛ شهاب الدین همتی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه