موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 185
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (2)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
190,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
معماری بیونیک(الگوهای زیستی در معماری)،زارع،س.جهادتهران
محمد زارع؛ پترا گروبر؛ محمدصادق فلاحت
275,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
معماری فرم ،پیرداوری،فکرنو
پیرداوری ؛ مانوئل کانت
350,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
آسکرای.جکندروپ ؛ حمداله هادی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
نورپردازی در معماری داخلی،نامداری،س.جهاد تهران
محمدرضا نامداری؛ عباس حبیبی؛ حدیثه باقی
350,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (1)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
130,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه