موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 30
پنچاتنترا،سانسکریت،ایندوشیکهر،د.تهران
ایندو شیکهر؛ ترجمه از سانسکریت
140,000
ماری رفت،ایزابل کاریه،جعفرزاده،ناردونه
ایزابل کاریه؛ فریبا جعفرزاده
50,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
نصرت اله آصف پور؛ پیتر بام
100,000
مرزبان نامه ، خطیب رهبر
خلیل خطیب رهبر
360,000
شاهنامه،ج6،جوینی،د.تهران
عزیزالله جوینی؛ جوینی
420,000
مولفات و مصنفات ابوبکرمحمدبن زکریای رازی،نجم آبادی،د.تهران
محمود نجم آبادی؛ ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
240,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری،ابراهیمی،د.تهران
عزت ملا ابراهیمی؛ روح الله صیادی نژاد
220,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
حکیم سنائی غزنوی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی
200,000
انواع شعر عربی و سیر تطور آن،پروینی،د.تربیت مدرس
خلیلی پروینی؛ فضل الله میرقادری
200,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
علیه شکربیگی؛ ورن ل.بنگستون؛ شهلا مهرگانی؛ الن.س.اکاک
560,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه