موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 32
پنچاتنترا،سانسکریت،ایندوشیکهر،د.تهران
ایندو شیکهر؛ ترجمه از سانسکریت
140,000
شاهنامه،ج6،جوینی،د.تهران
عزیزالله جوینی؛ جوینی
420,000
ماری رفت،ایزابل کاریه،جعفرزاده،ناردونه
ایزابل کاریه؛ فریبا جعفرزاده
50,000
مولفات و مصنفات ابوبکرمحمدبن زکریای رازی،نجم آبادی،د.تهران
محمود نجم آبادی؛ ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
240,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
نصرت اله آصف پور؛ پیتر بام
100,000
مرزبان نامه ، خطیب رهبر
خلیل خطیب رهبر
360,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
حکیم سنائی غزنوی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی
200,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری،ابراهیمی،د.تهران
عزت ملا ابراهیمی؛ روح الله صیادی نژاد
220,000
انواع شعر عربی و سیر تطور آن،پروینی،د.تربیت مدرس
خلیلی پروینی؛ فضل الله میرقادری
200,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
علیه شکربیگی؛ ورن ل.بنگستون؛ شهلا مهرگانی؛ الن.س.اکاک
560,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه