موضوعات: 300-علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 688
100 ایده برای طرح درس،هینس،امیدوار،س.جهادتهران
لیلا امیدوار؛ پوران مرادپور
50,000
150 برنامه نوشته شده به زبان پاسکال،مقسمی،گسترش
حمید رضا مقسمی؛ فرناد جهانشاه؛ امیر رضا مقسمی
40,000
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
اعظم کریمی؛ جرمین ال. تاگارت؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
آیابشرمیتواندآبوهواراتغییردهد؟
فخری مقدسی؛ پی ام بوریسف؛ مسعود اقبالی
48,000
آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهرداری ها،علوی مقدم،تالاب
مجتبی علوی مقدم؛ مهدی سالم؛ اصغر منجمی ممقانی
140,000
یادگیری تیمی،قورچیان،محمدداوودی،روان و هنر
امیرحسین محمد داوودی؛ فائزه حجتی؛ نادرقلی قورچیان
150,000
ارث،مهدی شهیدی،153
مهدی شهیدی
5,500
ارزیابی بازده سیستم های انرژِی،خان اوغلو،احمدی بویاغچی،د.الزهرا
فاطمه احمدی بویاغچی؛ محمد خان اوغلو؛ یونس ای.سنجل
90,000
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
شریفه سرگلزائی؛ کریستوفرکندی ؛ مهناز اکبری
70,000
ارزیابی ریسک اکولوژیکی،جوزی،تالاب
سیدعلی جوزی؛ امین پاداش؛ فاطمه کاظمی مقدم
200,000
ارشد اصلاح نباتات،حمزه خانلو،شهرآب
مهدی یونسی حمزه خانلو
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه