موضوعات: 300-علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 467
سامسونگ سه ستاره درخشان،میچل،متحد،افرند
محمود متحد؛ تونی میچل
200,000
مدیریت بانکداری الکترونیکی مسائل،راه حل ها و استراتژی ها، زرندی،د.امیرکبیر
محمدحسین فاضل زرندی؛ زهرا انتظاری؛ پردیس سیدی
230,000
دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری(علوم انسانی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی لیلی صادقی زرینی؛ نیر وهاب پور؛ بهاره وحیدپور
330,000
کاملترین مرجع مصاحبه حضوری(گزینش)،محسنی،مولف
احسان محسنی؛ مینا صفری خرامه
219,000
فرهنگ علوم و مهندسی فرآوری آبزیان،حسینی،س.جهادتهران
ولی حسینی؛ اشکان زرگر؛ علی طاهری میرقائد
180,000
مطالعات موردی در حوزه مدیریت آموزشی،کووالسکی،اعلامی،س.جهادتهران
تئودور جی.کووالسکی؛ فرنوش اعلامی؛ فاطمه محرم زاده؛ جلیل رحمانی؛ پوریا فاتحی؛ محسن پرمر
140,000
راهنمای آزمونهای کارشناسی رسمی قوه قضائیه ج6:رشته تاسیسات ساختمانی،حداد،نوآور
امید بزرگ حداد؛ حداد ؛ محمود افضلی؛ پرویز فروغی؛ علی بابازاده گت کلا
110,000
قانون آئین دادرسی مدنی (زرکوب) 1395 منصور
جهانگیر منصور؛ جهانکیر منصور
230,000
سال های تغییر:خاطرات داتو محمدیوسف،زالی،س.جهادتهران
محمدرضا زالی؛ رضا محمدکاظمی؛ شکوه علیزاده مقدم؛ مریم محمدی؛ المیرا نجفلویی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه