موضوعات: 600-تکنولوژی(علوم کاربردی)
تعداد عنوان ها: 871
مقدمه ای بر سم شناسی مواد غذایی ، ویرایش 2 ، حسین زاده ، د.شیراز
تاکایوکی شیباموتو؛ سعید حسین زاده؛ سمانه رحمدل؛ لئونارد جلدانس
220,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
علی اصغر فانی؛ جرالد آر فریس؛ فاطمه شیخی نژاد؛ شری ال دیویدسن؛ پاملا ال پروی
125,000
حسابداری پیشرفته 1 ، اسکندری
جمشید اسکندری
170,000
مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی،تیدوس،هوستون،گایینی،حتمی
عباس علی گایینی؛ پیتر.ام.تیدوس ؛ علی صمدی؛ ای.راسل.تاپلینگ ؛ میکائیل یی.هوستون
499,000
فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش،عطارزاده حسینی،د.امام رضا
رضا عطارزاده حسینی؛ صادق عباسیان سقی؛ امین عظیم خانی؛ زهرا حجتی اشتوانی
130,000
حل مسائل مدیریت تولید وعملیات نوین،جعفرنژاد،د.تهران
احمد جعفرنژاد؛ آزاده خدامی؛ مریم فریدی
180,000
مدیریت جامع فناوری و اطلاعات 2جلدی،کرچمار،ضیایی،د.تهران
محمد خوانساری؛ هلموت کرچمار؛ پوژن ضیایی
400,000
سیستم سفارشات خرید و انبارداری،یگانه،و2،دیباگران
فریدون یگانه؛ عمادالدین شهریاری؛ مهرداد بنداری
180,000
مهندسی آبزی پروری،لکانگ،طاهری میرقائد،د.تهران
علی طاهری میرقائد؛ اود ایوا لکانگ؛ مرتضی ابراهیم زاده
380,000
مسئولیت اجتماعی شرکت رویکردی جامع،شاه حسینی،د.تهران
محمدعلی شاه حسینی؛ سعید عربلوی مقدم
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه