موضوعات: 600-تکنولوژی(علوم کاربردی)
تعداد عنوان ها: 994
خوردگی اتصالات جوشکاری شده،داویس،بهرامی،جهان جام جم
مژگان بهرامی؛ جوزف داویس و همکاران؛ رضا ایمانیان نجف آبادی؛ نرگس خاتون احمدی
245,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
جرالد آر فریس؛ علی اصغر فانی؛ شری ال دیویدسن؛ فاطمه شیخی نژاد؛ پاملا ال پروی
125,000
حل مسائل مدیریت تولید وعملیات نوین،جعفرنژاد،د.تهران
احمد جعفرنژاد؛ آزاده خدامی؛ مریم فریدی
180,000
سیستم سفارشات خرید و انبارداری،یگانه،و2،دیباگران
فریدون یگانه؛ عمادالدین شهریاری؛ مهرداد بنداری
180,000
مهندسی آبزی پروری،لکانگ،طاهری میرقائد،د.تهران
علی طاهری میرقائد؛ اود ایوا لکانگ؛ مرتضی ابراهیم زاده
380,000
مدیریت جامع فناوری و اطلاعات 2جلدی،کرچمار،ضیایی،د.تهران
محمد خوانساری؛ هلموت کرچمار؛ پوژن ضیایی
400,000
حسابداری پیشرفته 1 ، اسکندری
جمشید اسکندری
170,000
مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی،تیدوس،هوستون،گایینی،حتمی
پیتر.ام.تیدوس ؛ عباس علی گایینی؛ ای.راسل.تاپلینگ ؛ علی صمدی؛ میکائیل یی.هوستون
499,000
فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش،عطارزاده حسینی،د.امام رضا
رضا عطارزاده حسینی؛ صادق عباسیان سقی؛ امین عظیم خانی؛ زهرا حجتی اشتوانی
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه