موضوعات: 600-تکنولوژی(علوم کاربردی)
تعداد عنوان ها: 1,314
1300 واژه ضروری حسابداری،سپاسی،دایره دانش
سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور؛ رویا منصور لکورج
135,000
ابزار دقیق(اصول و کاربردها)،نیک پرور،علمیران تبریز
سیما نیک پرور؛ مهدی اختیار وکالتی
150,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
330,000
آتش کاری در معادن ج3 ، استوار
رحمت الله استوار
85,000
اتصال موادوساختارهاازفرآیندعملی تافناوری کارآمد،مسلر،شمعانیان
مرتضی شمعانیان؛ رابرت مسلر؛ همام نفاخ موسوی؛ محسن اشراقی
140,000
احتراق ذرات فلزی،بیدآبادی،د.امیرکبیر
مهدی بیدآبادی؛ جلیل فریدونی
210,000
ارزیابی چرخه ی حیات، خضری ، تالاب
سیدمصطفی خضری؛ مولفان آژانس محیط زیست اروپا؛ فاطمه عبادتی
70,000
ارزیابی ریسک در سیستم های قدرت،یوان لی،فتوحی فیروزآباد،د.شریف
محمود فتوحی فیروزآباد؛ صابرنوری زاد؛ ون یوان لی؛ داوود فرخزاد؛ صابر نوری زاده
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه