موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 557
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
آتاناسیوس پاپولیس؛ حیدر طوسیان شاندیز؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
ارشد ریاضی عمومی 1،مهدیان،سری عمران
مسعود مهدیان؛ مجید فرقانی
360,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،جانزاده،جهادتربیت معلم
عباس جانزاده؛ مهرداد شریف؛ ماندانا صابر تهرانی
80,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،یوسفیان ملا،د.آ.شهرری
زهره یوسفیان ملا؛ سارا شهریاری
40,000
آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی،گوهرریزی،جهادتهران
محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی؛ مصطفی ناصرترابی؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی
32,000
اساس علم ژنتیک(اصول ژنتیک)(کلاسیک و مولکولی)،یزدی صمدی،د.تهران
بهمن یزدی صمدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی
320,000
آشنایی با آنالیز عددی،اتکینسن،دانایی،مرکزنشر
کندال ای. اتکینسن؛ علی دانایی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه