موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 329
زمین شناسی دریایی،رضایی،نیروهای مسلح
خلیل رضایی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی؛
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
85,000
روشهای بیومتری در تجزیه ژنتیک کمی،سینگ،مقدم،و3،پریورتبریز
محمد مقدم؛ ار. کی. سینگ؛ حسن امیری اوغان؛ بی. دی. چودری
400,000
نسبیت خاص،خسروی،د.شریف
شهرام خسروی؛ رضا منصوری
100,000
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی،حصارکی،د.شریف
محمود حصارکی؛ وحید رومی
160,000
زمین شناسی مخازن کربناته،واین اهر،کمالی،صنعت نفت
محمد رضا کمالی؛ واین ام.اهر؛ سمیه پرهام
250,000
کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی،خان چمنی،د.تهران
جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحد
200,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
علی همدانی؛ شلدون راس؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
280,000
تشریح مسایل مکانیک سایمون،جباریها،امیدانقلاب
الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
200,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
کارتوگرافی،مقیمی،همراه،گیتا شناسی
مجید همراه؛ جعفر مقیمی؛ مجید همراه
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمائی
200,000
معرفی و کاربرد زئولیت های طبیعی(معدن،کشاورزی و محیط زیست)،غلامحسینی،جهادامیرکبیر
مجید غلامحسینی؛ اردشیر هرازخانی؛ سعید قنادپور؛ محمدحسین داوودی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه