موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 450
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
آتاناسیوس پاپولیس؛ حیدر طوسیان شاندیز؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،جانزاده،جهادتربیت معلم
عباس جانزاده؛ مهرداد شریف؛ ماندانا صابر تهرانی
80,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،یوسفیان ملا،د.آ.شهرری
زهره یوسفیان ملا؛ سارا شهریاری
40,000
آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی،گوهرریزی،جهادتهران
محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی؛ مصطفی ناصرترابی؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی
32,000
آشنایی با آنالیز عددی،اتکینسن،دانایی،مرکزنشر
علی دانایی؛ کندال ای. اتکینسن
250,000
آشنایی با ذرات بنیادی، گریفیث،مشفق،مرکز نشر
دیوید گریفیث؛ حمیدرضا مشفق؛ سلیمه کیمیاگر
190,000
آشنایی با ژنتیک حفاظت،بالو،رفیعی،جهاداصفهان
فرجاد رفیعی؛ ریچارد فرانخام؛ عطااله شرفی؛ جاناتان بالو؛ دیوید بریسکو؛ علی صادق سفیدمزگی؛ طرلان فرهوش
150,000
آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده،چن،مهدیان،نامور،مرکزنشر
حسن مهدیان؛ فرانسیس.اف.چن ؛ اسماعیل نامور
180,000
آشنایی با کیهان شناسی،نارلیکار،رهبر،مرکزنشر
منیژه رهبر؛ جیانت ویشنو نارلیکار
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه