موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 266
زمین شناسی دریایی،رضایی،نیروهای مسلح
خلیل رضایی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی؛
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
تنش سرما درگیاهان،گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی؛ رامین لطفی
60,000
آشنایی با ژنتیک حفاظت،بالو،رفیعی،جهاداصفهان
ریچارد فرانخام؛ فرجاد رفیعی؛ عطااله شرفی؛ جاناتان بالو؛ علی صادق سفیدمزگی؛ دیوید بریسکو؛ طرلان فرهوش
150,000
اصول ژنتیک ، کاظمی ،د.تبریز
حمداله کاظمی
180,000
فرهنگ جامع علوم زمین جلد1،گلمهر،نیرو مسلح
احسان گلمهر؛ مهدی مدیری
190,000
زمین شناسی مخازن کربناته،واین اهر،کمالی،صنعت نفت
محمد رضا کمالی؛ واین ام.اهر؛ سمیه پرهام
250,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
گرمایشتابشی،حقوقی،یزدا
نصرالله حقوقی
150,000
کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی،خان چمنی،د.تهران
جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحد
200,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه