تعداد عنوان ها: 31,990
تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین،زارع،علمیران
وحید زارع؛ علیرضا علیزاده؛ عطا اله چیت ساز خویی
170,000
پیشرفت هایی در سنجش از دور زیست محیطی ج1:سنجنده ها،الگوریتم ها و کاربردها،کیهائو،علوی پناه،د.تهران
کیهائو ونگ؛ کاظم علوی پناه؛ سارا عطارچی؛ لیدا صادقی؛ حمیده امینی؛ هانیه سادات میرشاه وندی؛ مریم امامی جعفری
370,000
نگاهی تازه به نگارش های اداری ، رونق
غلامحسین عبائیان؛ یوسف رونق
190,000
فرهنگ بسامدی ، محسنی د.تهران
مهدی محسنی؛ محمود بی جن خان
470,000
راهنمای پرورش و نگهداری اسب(همراه اطلس رنگی)،جوادی،مرزدانش
محمدمهدی حاجی سید جوادی؛ محمدعلی حاجی سید جوادی
200,000
رسم فنی و نقشه های صنعتی1،متقی پور،و-جدید،د.شریف
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
450,000
نظریه های کارآفرینی،مقیمی،د.تهران
محمد مقیمی؛ یوسف وکیلی؛ مرتضی اکبری
1,000,000
بیومتریالها اصول و کاربردها،رفیعی نیا،د.امیرکبیر
محمد رفیعی نیا؛ شاهین بنکدار
300,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
350,000
قانون مدنی1397 ،منصور
جهانگیر منصور
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه