تعداد عنوان ها: 32,705
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
کتاب جامع هیستوتکنیک و مدیریت آزمایشگاه ، د.تهران
حسن مروتی؛ علی کلانتری حصاری
600,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
500,000
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
علیرضا عینی فرد؛ فرد اسکات؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، افشاری ، فدک
غلامرضا غفوری افشاری؛ غلامرضا عظیمی لیسار
250,000
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
رفیق نیمه راه ، محرابی ، ناردونه
ابراهیم عامل محرابی؛ اودو وایگلت
200,000
امروز چه کسی به مهد برود؟ روهمان ، ناردونه
ابراهیم عامل محرابی؛ کارل روهمان
200,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
محاسبات عددی ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ احسان خضری؛ نینا دریاکناری؛ مهدی شناسائی
200,000
فن لحیمکاری ، بروستر ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ ریچارد بروستر
200,000
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ، د.تهران
جواد فیض آبادی؛ داوود کریمی دستجردی
450,000
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
حسین رئیسی؛ فرانک هول؛ امیر خانمرادی؛ کنت فلنری؛ جیمز نیلی
125,000
مهندسی پمپهای درون چاهی ، میرانی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ جی. کی. ان. ساکی
700,000
عیب یابی رآکتورهای ناپیوسته متوالی ، امینی راد ، د.نوشیروانی
حسن امینی راد؛ مایکل اچ. جراردی؛ فرشاد گلبابائی؛ غلامرضا درویشی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه