تعداد عنوان ها: 31,915
تولیدمثل بالینی گوسفند ، میرزایی ، د.شیراز
عبداله میرزایی؛ اصغر مقیسه؛ عادل مختاری
150,000
فرهنگ بسامدی ، محسنی د.تهران
مهدی محسنی؛ محمود بی جن خان
470,000
مقدمه ای بر طراحی موشک،روشنیان،د.خواجه نصیر
و . ای . فئودوسف؛ جعفر روشنیان؛ حسن کریمی؛ مهران میرشمس
480,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
تشریح مسائل مکانیک سیالات (1) ، شیمز ، زینالی،و4،علمیران
پیمان زینالی؛ عطا الله چیت ساز خویی
270,000
طب داخلی دام های بزرگ ج4،اسمیت،گرجی دوز،نوربخش
حسین مرجانمهر؛ برادفورد پی. اسمیت؛ محمد ربانی؛ احمد فاطمی؛ مرتضی گرجی دوز
350,000
فیزیک دانشگاهی ج1:مکانیک،زیمانسکی،صالحی،و13،دانش نگار
حسین صالحی؛ سیرز زیمانسکی؛ حمیدرضا مشایخی؛ هیو.دی یانگ؛ رامین صفائیان بلداجی؛ راجر ای.فریدمن
900,000
زیست شناسی مولکولی سرطان،لورن،سمیعی،خانه زیست شناسی
لورن پکورینو؛ علیرضا امیری نودیجه؛ شهرام سمیعی؛ ملیحه داوری
450,000
مهارت 3: واژه پرداز Microsoft Word 2016 سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
آمارواحتمالات ،رضایی، جهاد اصفهان
عبدالمجید رضایی؛ علی محمد میرمحمدی میبدی
380,000
مدیریت تحول در سازمان ، فرنچ ، الوانی،دانایی فرد،صفار
وندل فرنچ؛ مهدی الوانی؛ سسیل اچ بل؛ حسن دانایی فرد
230,000
کنترل بهینه،نیکروش،د.امیرکبیر
سیدکمال الدین نیکروش
285,000
شهرها در اقتصاد جهانی ، خاکباز ، علمی فرهنگی
ساسکیا ساسن؛ افشین خاکباز
200,000
زالوهای آب شیرین ایران با تاکید بر گونه های انگل ماهیان،جلالی،میرزایی،نوربخش
بهیار جلالی؛ فرشته میرزایی؛ مانا جلالی؛ سعید اسدالله
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه