تعداد عنوان ها: 32,187
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ، هیمل بلاو ، رحمتی ، د.تهران
محمدمهدی منتظررحمتی؛ دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز
1,000,000
مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر ، مرتضویان ، د.تهران
سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ مانیکاندا بوپاتی؛ حسین رامشینی
350,000
ساختار و کارکرد اندیشکده ها ، فتاحی ، علمی فرهنگی
مینا اینانلو؛ سجاد فتاحی؛ محمد فکری؛ روح الله قاسمی
170,000
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ رابرت سایمونیز؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
فرآیندهای تصفیه آب مهندسی آب رسانی ، افضلی ، یزدا
قاسم سید؛ محمدرضا افضلی؛ موتلی
450,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
باستان شناسی ایران (برنامه ریزی و مدیریت گردشگری) 2100
کریم حاجی زاده؛ پرویز پورکریمی
120,000
بازارها و نهادهای مالی جلد2 ، کردبچه ، د.الزهرا
حمید کردبچه؛ فردریک میشکین؛ استانلی ایکیز
400,000
الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
85,000
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه