تعداد عنوان ها: 32,187
انگلیسی دانشجویان رشته روانشناسی 2086
رضا پیشقدم؛ علی اکبر بوری
260,000
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن ، راهنمای کاربردی کلید فولاد ، خامئی ، د.امیرکبیر
علی اکبر خامئی؛ سیدمحمدحسین میرباقری؛ امید ابوالحسنی
160,000
650 برنامه #C با حل کامل آنها(حل مسائل#C-مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ محمد نادعلی زاده چاری
450,000
نوآوری باز ، پژوهش ، مدیریت و عمل ، جوتید ، یزدی ، د.بهشتی
محمد صادق خیاطیان؛ جوتید ؛ غلامرضا توکلی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مرتضی احمدی؛ اسماعیل قادری
450,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ، هیمل بلاو ، رحمتی ، د.تهران
محمدمهدی منتظررحمتی؛ دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز
1,000,000
انتقال حرارت به روش جابجایی،کرافورد،شکوهمند،د.تهران
حسین شکوهمند؛ دبلیو ام کیز؛ ام ؛ ام یی کرافورد
400,000
فمینیسم در سازمان و مدیریت (درنگی مبناگرایانه از منظر اسلامی) ، عزیزی ، د.امام صادق
میثم لطیفی؛ سیدمهدی عزیزی؛ سیدمجتبی عزیزی؛ علی اصغر خندان
175,000
واژه نامه علم داده ، نیکخواه
امیره نیکخواه
280,000
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
85,000
اندیشه اسلامی 2،رضایی،سبحانی،ویراست2،معارف
جعفر سبحانی؛ محمد محمدرضایی
120,000
مبانی اندازه گیری کار ، غلامی ، د.تهران
آنیل میتال؛ آنوپ دسایی؛ آشی میتال
360,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه