تعداد عنوان ها: 31,990
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
270,000
نظریه های پسامدرن در معماری،نسبیت،شیرازی،نی
محمدرضا شیرازی؛ کیت نسبیت
270,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف . اسمیت
320,000
راهنمای پایه های درختان میوه(سیب،گلابی،گیلاس،آلو)،گنجی مقدم
ابراهیم گنجی مقدم؛ اس. جی. ورسیم؛ امیر عبداله زاد گنابادی
200,000
پیشرفت هایی در سنجش از دور زیست محیطی ج1:سنجنده ها،الگوریتم ها و کاربردها،کیهائو،علوی پناه،د.تهران
کیهائو ونگ؛ کاظم علوی پناه؛ سارا عطارچی؛ لیدا صادقی؛ حمیده امینی؛ هانیه سادات میرشاه وندی؛ مریم امامی جعفری
370,000
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
درک رفتار سازه ها ، گلابچی ،د.تهران
محمود گلابچی؛ فولر مور
300,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
بهروز قلیچ لی؛ مایکل آرمسترانگ؛ داریوش غلام زاده
190,000
فیزیک دانشگاهی ج1:مکانیک،زیمانسکی،صالحی،و13،دانش نگار
سیرز زیمانسکی؛ حسین صالحی؛ هیو.دی یانگ؛ حمیدرضا مشایخی؛ راجر ای.فریدمن؛ رامین صفائیان بلداجی
500,000
هیدرولیک در مهندسی عمران و محیط زیست ، مشعل،د.تهران
آندره چادویک؛ محمود مشعل؛ جان مورفت
720,000
کنترل بهینه،نیکروش،د.امیرکبیر
سیدکمال الدین نیکروش
285,000
طب داخلی دام های بزرگ ج4،اسمیت،گرجی دوز،نوربخش
حسین مرجانمهر؛ برادفورد پی. اسمیت؛ محمد ربانی؛ احمد فاطمی؛ مرتضی گرجی دوز
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه