تعداد عنوان ها: 32,412
تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
محسنعلی شایانفر؛ محمد قانونی بقا؛ احسان جهانی
600,000
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
آسمان آبی ، حسینویچ ، ناردونه
ابراهیم عامل محرابی؛ آندرئا پترلیک حسینویچ
200,000
رفیق نیمه راه ، محرابی ، ناردونه
اودو وایگلت؛ ابراهیم عامل محرابی
200,000
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
صالح رحیمی؛ الی یو. کی .دی. سیلوا؛ وانس
370,000
آموزش تعمیر لوازم خانگی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
650,000
سیالات حفاری و زمین شناسی کاربردی ، کرم نژاد ، یزدا
میلاد کرم نژاد؛ مسعودسیف سفری
950,000
راهنمای نرم افزار کانتم نسخه 3/2 ، شاملو ، یزدا
عباس شاملو؛ امیرحسین صاحب الزمانی؛ میلاد دربندسری
500,000
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
فناوری های دیجیتال و تغییر در آموزش و پرورش ، سعدی پور ، دوران
اسماعیل سعدی پور؛ نیکی دیویس؛ زهرا قلمی
260,000
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
بازارها و نهادهای مالی جلد2 ، کردبچه ، د.الزهرا
حمید کردبچه؛ فردریک میشکین؛ استانلی ایکیز
400,000
ساختار و کارکرد اندیشکده ها ، فتاحی ، علمی فرهنگی
مینا اینانلو؛ سجاد فتاحی؛ محمد فکری؛ روح الله قاسمی
170,000
فناوری نرم تحول جهانی فناوری ، حمزه پور ، د.امام صادق
مهدی حمزه پور؛ جین زویینگ؛ علیرضا خطیبی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه