تعداد عنوان ها: 33
تاکتیک های شطرنج ، میرزایی ، شباهنگ
سام پالاتنیک؛ حسین میرزایی؛ گلچهره میرزایی؛ لو آلبورت
35,000
توابع خاص ، بل ، غیرتمند
محمد علی غیرتمند؛ ویلیام والاس بل
40,000
تئوری رنگ ، پرامون ، قدرتی ، شباهنگ
عربعلی شروه؛ خوزه م.پارامون؛ زهرا قدرتی
150,000
تئوری شطرنج ، باردن ، طلوعی فر،شباهنگ
محمود طلوعی فر؛ لئونارد بارن؛ حمید بلوچ
95,000
جدول های اعداد سودوکو ، خبیری ، شباهنگ
خسرو خبیری؛ شهروز خبیری
25,000
چقدر باهوش هستید ؟،مانزرت ، بلوچ ، شباهنگ
آلفرد مانزرت؛ حمیدرضا بلوچ
25,000
درس هایی در تکمیل سرفصل های آنالیز ریاضی ، سوبولف ، غیرتمند
محمدعلی غیرتمند؛ ولادیمیر ایوانوویچ سوبولف
30,000
دفاع سیسیلی ، اوکانال ، طلوعی فر ، شباهنگ
دیوید لوی؛ محمود طلوعی فر؛ مسعود علی مدد؛ کوین اوکانال
60,000
دفاع هندی شاه ، ماروویچ ، طلوعی فر
محمود طلوعی فر؛ درزان ماروویچ؛ مسعود علی مدد
90,000
روش من ، نیمزوویچ ، بهاری ، شباهنگ
خشایار بهادری؛ آرون نیمزوویچ
95,000
ساختارهای پیاده ای برنده ، بابورین ، صبحدل ، شباهنگ
یاسر صبحدل؛ الکساندر بابورین
125,000
شطرنج برای کودکان ، چندلر ،بهاری ، شباهنگ
مورای چندلر؛ خشایار بهاری؛ هلن میلیگان
90,000
شیوه های طراحی ، دانتزیک ، شروه،شباهنگ
عربعلی شروه؛ سینتیا ماری دانتزیک
250,000
صنعت شیر ، فرهنودی ، شباهنگ
فرهاد فرهنودی
500,000
گرامر کامل زبان انگلیسی بر اساس Grammar in use ، مورفی ، بلوچ،شباهنگ
ریموند مورفی؛ حمیدرضا بلوچ؛ ویلیام اسمالزر
75,000
گرامر کامل زبان انگلیسی بر اساس GRAMMAR IN USE ، مورفی،شباهنگ
حمید بلوچ؛ ریموند مورفی؛ ویلیام اسمالزر
85,000
مایزلیس ، تئوری بنیادی شطرنج ، رضایی ، شباهنگ
رضا رضایی؛ مایزلیس ایلیالوویچ
120,000
مبانی پرسپکتیو ، مونتاگیو ، شروه،شباهنگ
جان مونتاگیو؛ ع . شروه
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه