تعداد عنوان ها: 69
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی،نانسی آدلر،الوانی،صفار
مهدی الوانی؛ نانسی جی.آدلر؛ بهروز پورولی؛ آلیسون گاندرسن؛ اکرم نوری
180,000
راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج 1 ق 1،توماس،و12،جمشیدی،صفار
جورج توماس؛ فرزین حاجی جمشیدی؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ موریس ویر
180,000
الکترودینامیک کلاسیک،جکسون،جلیلیان نصرتی،و3،صفار
محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ جان دیوید جکسون؛ فرشید نورعلیشاهی
180,000
راهنمای تشریحی مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،و7،حاجی جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ رابرت ا.آدامز؛ کریستفر اسکیس
80,000
قدرت در عرصه تعاملات سازمانی،قاسمی،صفار
احمدرضا قاسمی؛ محمدحسن ملکی
140,000
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری،عادل آذر،صفار
عادل آذر؛ ستار حمزه جونقانی؛ پژمان احمدی نیک جونقانی
200,000
قدرت،سیاست و نفوذ رو به بالا در سازمان،دبلیو،مکی نیری،صفار
پریسا مکی نیری؛ لیمن دبلیو.پورتر؛ فاطمه شیخی نژاد؛ هارولد ال.انگل؛ روبرت دبلیو.الن
220,000
سازه پردازی اثر بخشی مدیریتی،دانایی فرد،صفار
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر
150,000
تحول سازمانی استراتژیک،وایلی،عیسی خانی،صفار
احمد عیسی خانی؛ الن استر؛ کریستا وایلی؛ مایکل والنتی
110,000
مبانی مدیریت دانش،فیلمون،تقوی فرد،صفار
محمدتقی تقوی فرد؛ فیلمون یوری آرت؛ سعید حسن زاده؛ ملیحه سرکاری؛ اسد حصیری
70,000
راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج 1 ق 2،توماس،و12،جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج توماس؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ موریس ویر
220,000
مدیریتمنابعانسانی،اصغری،صفار
جمشید آریا داد (اصغری)
125,000
مکانیک کوانتمی مفاهیم کاربردها،زتیلی،جلیلیان نصرتی،و2-2010،صفار
نورالدین زتیلی؛ رضا جلیلیان نصرتی؛ فرشید نورعلیشاهی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه